Regisztráció és bejelentkezés

Akadályozott turizmus - Úton az akadálymentes turizmus felé

Mesterszakos műszaki menedzser hallgatóként tudományos dolgozatomban a magyar akadálymentes turizmus jelenlegi helyzetének vizsgálatát tűztem ki célul. Arra a kérdésre kerestem a választ, hogy van-e igény az egészségturizmus ezen területére.

A téma elemzéséhez szükséges alapfogalmak bemutatásával és részletezésével kezdtem a munkálatokat. Az irodalomkutatás során kitérek a fogyatékossággal élők helyzetére és csoportjaira, az akadálymentesség és az infokommunikáció témakörére (a jelenlegi magyar helyzetre helyezve a hangsúlyt).

Úgy ítéltem meg, hogy többféle módszertan alkalmazására is szükség van. Az irodalomkutatást követően az akadálymentes turizmus igényének felmérését és értékelését az általam készített kérdőív segítségével fogom végezni, amit szakértőkkel végzett személyes interjúkkal egészítek ki.

A dolgozat másik felében a nemzetközileg elfogadott akadálymentességet jelző szimbólum (sötétkék alapon fehér kerekesszékes figura) került a fókusz pontba, amely alkalmazása alap-vető fontosságú, de több probléma is felmerül a használatával kapcsolatban. Elavultsága miatt félreértéseket eredményez, ami nehézséget és csalódást okoznak a speciális igényű embereknek. Így a kérdés adott: szükség van új akadálymentességet jelző szimbólumra?

Az említett piktogram hiányosságának problémájára keresve megoldást egy általam ki-dolgozott minősítési rendszert is magába foglaló piktogram megtervezésével törekszem arra, hogy a különböző fogyatékossággal élő emberek számára egyaránt biztosítható legyen az akadálymentes kellemes kikapcsolódás, üdülés és regeneráció.

szerző

  • Dénes Rita Veronika
    műszaki menedzser
    mesterszak

konzulens

  • Jókai Erika
    egyetemi tanársegéd, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

helyezés

Jutalom