Regisztráció és bejelentkezés

Vásárláshoz köthető reklám figyelemre gyakorolt hatásának vizsgálata Tobii szemmozgáskövető rendszerrel

A kutatás szemmozgás-követő eszköz segítségével vizsgálja egy vásárláshoz köthető reklámvideók hatékonyságát. A vizsgálat a reklámvideó megtekintése előtt adott eltérő utasításokkal az emberi figyelem befolyásolhatóságára helyezi a hangsúlyt. A vizsgálat 40 fős mintán került elvégzésre, mely során megfigyeltem, hogy valóban azt a hatást váltja-e ki a reklámvideó, mint amit a készítők szántak neki, a néző valóban arra figyel-e, amit tőle elvártunk. Az adatokat egyrészt utólagos interjúkból, másrészt pedig a Tobii szemmozgáskövető rendszer dinamikus AOI funkciója segítségével gyűjtöttem. Az interjúkkal kvalitatív, míg a szemmozgáskövetéses technológia által kvantitatív adatokhoz jutottam. A szükséges információk megszerzése után feldolgoztam az adatokat és statisztikai próbák segítségével döntöttem el a kutatás elején megfogalmazott hipotézisekről, hogy azok igazak-e. A kutatás a különböző utasításoknak a szelektív figyelemre, majd azoknak a reklámok hatékonyságára tett hatását vizsgálja komplex módon. A téma interdiszciplináris, hiszen a gazdaság- és társadalomtudományok területeit egyaránt érinti, azon belül is a marketing, a pszichológia és a fiziológia határterületein mozog, amelyek metszete még feltérképezetlen terület a kapcsolódó szakirodalmakban.

szerző

  • Szederkényi Bence
    Ipari termék- és formatervezői alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Szabó Bálint
    egyetemi tanársegéd, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

helyezés

III. helyezett