Regisztráció és bejelentkezés

Szemkamerás használhatósági vizsgálat szerepe ergonómiai célszoftver oktatás irányú termékfejlesztésében

A számítógéppel támogatott ergonómiai elemzőszoftverek az ember-gép-környezet interakció modellezésének zászlóshajói. Ezen programok egy új generációját hívta életre a Vivelab nevezetű célszoftver, mely az eddigi számítógépes ergonómiai eszközökkel ellentétben a felhasználóbarátiságra és a kollaborativitásra helyezte a hangsúlyt. A program első stabil kiadásként létezik jelenleg a piacon, és folyamatosan történik az iteratív javítása és bővítése. A szakmai felhasználás mellett a ViVeTech jövőbeli tervei között szerepel a program oktatásügybe való bevezetése, mely során az ergonómiaoktatás egyik fő demonstrációs kellékeként szerepelne. Ehhez azonban elengedhetetlen felmérni, hogy a szoftver mennyire felel meg a potenciális felhasználói csoportoknak, azaz a diákoknak és az oktatóknak a használhatóság és ezen belül a megtanulhatóság szempontjából. Ezen kérdéskör megválaszolására egy szemkamerával támogatott használhatósági vizsgálat ad teljes körű választ, hogy felszínre kerüljenek a program használhatósági szempontból kritikus aspektusai. Az empirikus kutatás két felhasználói csoport bevonásával került elvégzésre: a jövőben szoftvert mint demonstrációs eszközt használó ergonómiaoktatókkal, illetve olyan diákokkal, akik számára a szoftver ugyan eddig nem volt ismert, de rendelkeznek a használatához szükséges ergonómiai alapfogalmak ismeretével. A vizsgálat módszertanilag a hangos gondolkodás eszközével került kiegészítésre, ami így a különböző felhasználói csoportok esetén a használhatósági problémák eltérő aspektusára világít rá. További kvalitatív információk megszerzése érdekében interjús felmérés készült a szoftvert mint szakmai céleszközt használó munkatársakkal annak érdekében, hogy szakmabeli felhasználói szemszögből is véleményeket kaphassunk annak használhatóságára, illetve oktatásügyi felhasználására vonatkozóan. A kutatás eredményei a szemmozgáskövetés eszközének használhatósági vizsgálatokban betöltött szerepét mutatják be, hogy az abból kinyerhető adatok a felhasználói rutin függvényében milyen további információkat tárnak fel a választott szoftver használhatóságával kapcsolatban.

szerző

  • Fergencs Tamás
    Ipari termék- és formatervezői alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Szabó Bálint
    egyetemi tanársegéd, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

helyezés

II. helyezett