Regisztráció és bejelentkezés

A metaverzum definíciói és diszkurzív trendjei

A web 3.0 közeledtével egyre többen foglalkoznak az ehhez szorosan kapcsoltnak vélt metaverzum eljöttével is. A metaverzum jelenleg még csak gyerekcipőben jár és csupán felé mutató fejlesztések vannak jelen. Jelentésével, lehetőségeivel, feltételeivel, előnyeivel és hátrányaival már most sokan foglalkoznak a szakirodalomban és a nem tudományos közegekben publikált szövegekben egyaránt. Újdonsága miatt azonban definíciója szerte ágazik és fogalmi keretei viszonylag tágak, ugyanakkor a differenciák ellenére fellelhetőek azonosságok és egyetértések is ezen tekintetben.

Éppen ezért kutatásom a metaverzum tudományos és nem tudományos szövegekben megjelenő definícióinak és diszkurzív trendjeinek összehasonlításával foglalkozik. Ennek segítségével a tudományos és nem tudományos körökben kialakult egyezőségeket és differenciákat tárom fel. Ehhez kapcsolódóan a következő kérdésre keresem a választ: Hogyan definiálják a metaverzumot tudományos és nem tudományos szövegek és milyen diszkurzív trendek alakulnak ki a fogalmi kereteket illetően?

Kutatásom célja a metaverzum definíciójának minél pontosabb meghatározása, valamint az ehhez fűződő trendek megvizsgálása, feltárása és azonosítása, tudományos és nem tudományos szövegek tartalmi elemzésével.

szerző

  • Erős Anna
    Kommunikáció és médiatudomány mesterszak MA
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Tófalvy Tamás
    egyetemi docens, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

helyezés

I. helyezett