Regisztráció és bejelentkezés

21. századi könyvkultúra, Online könyves közösségek

Dolgozatom célja, hogy körül járjam az olvasási kultúra digitalizáció hatására bekövetkezett változását a fiatalabb korosztály körében. Ezen belül az online könyves közösségek (BookTube, BookTok) állnak a középpontban, melyek az utóbbi időben egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, főként a fiatalok körében. Napjainkban sokat hallani, hogy a mai fiatalok nem olvasnak és a szabadidejük nagy részét inkább a mediatizált környezetben töltik. Mégis, kutatások azt mutatják, hogy könyvekre ma is van igény, csupán az utóbbi időben megváltozott az olvasási kultúra. Mivel sok időt töltenek közösségi média felületeken, ezek váltak erős befolyásoló tényezővé a fiatalok olvasási szokásait és könyveik kiválasztását tekintve.

Így az olvasási kultúra változásához kapcsolódóan érdekel, hogy milyen hatással vannak ezek az online könyves közösségek a fogyasztói döntésekre, illetve ezek milyen formában jelennek meg. Továbbá megfigyeléseim alapján sok, kifejezetten erre a közösségre jellemző elem figyelhető meg a BookTube és BookTok tartalmakban, így az is érdekel, hogy milyen szubkulturális jegyek fedezhetők fel ezekben a közösségekben. Ezek vizsgálatára az online tartalomelemzés módszerét alkalmazom, mivel ez lehetővé teszi a videók elemzését és objektív összehasonlítását előre meghatározott szempontok alapján.

A tartalomelemzés alapján elmondható, hogy a szakirodalomban (Jenkins 1992, Hodkinson 2002, Kacsuk 2005, Short 2016, Szentesi 2019) olvasott szubkulturális jegyek közül több is megtalálható a vizsgált közösségek videóiban, akár az öltözködést, sajátos szóhasználatot vagy normákat, akár a jellegzetes hátteret, videótípust tekintve. Ezeken kívül többfajta képpen jelzik a könyves közösséghez való tartozásukat, egyéni és közös identitást hoznak létre és megjelenik a „prosumer”-ré válás is, azaz a tartalomelőállítás és -fogyasztás összefonódása a közösség tagjai tevékenységében. Továbbá több videóban is elhangzik, hogy bíznak a közösségben és a közösség tagjaitól kaptak új ismereteket, ajánlásokat és ennek hatására vásároltak meg bizonyos könyveket, próbáltak ki új műfajokat vagy éppen gondoltak át problematikus írókról, könyvekről a véleményüket. Így valószínűsíthető, hogy van valamiféle befolyásoló erejük, még ha csak az adott közösség tekintetében is.

szerző

  • Horváth Sára Éva
    Kommunikáció és médiatudomány mesterszak MA
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Barna Róza Emília
    egyetemi docens, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést