Regisztráció és bejelentkezés

Professzionális hálózatok használata a PR-ben, a LinkedIn, mint a personal brand építés eszköze

Dolgozatom fő fókuszában az önmenedzselés áll. Arra keresek választ, hogy hogyan kell az ’énmárkánkat’ optimálisan kialakítani és kezelni. Ezt egyfelől szakirodalmi alapokra kívánom helyezni, másrészt fontos szerepet tulajdonítok primer kutatásaimnak is, melyeket cégek, vállalatok HR szakembereinek körében kívánok végezni. Az így kapott tudás azonban dolgozatom csupán egy részeredményeként kezelendő, az önmenedzselést ugyanis professzionális hálózatok keretein belül kívánom átfogóan vizsgálni és elemezni. Az általánosítás veszélyeit elkerülendő, egy konkrét online közösségi oldalon, a LinkedIn-en keresztül kívánom elvégezni és bemutatni kutatásaimat. Választásom azért esett a LinkedInre, mert a források és statisztikák mind azt támasztják alá, hogy egy potenciális self-és personal brand építő eszközről, hálózatról beszélhetünk. Ma az Egyesült Államok lakosságának közel egyharmada rendelkezik LinkedIn profillal, s a hasonló jellegű adatok Európában sem elhanyagolhatóak. A különféle offline és online önmenedzselési praktikákkal párhuzamosan egy aktív LinkedIn felhasználói profil hozzáadott értéket képviselhet állásinterjúkon, pályázatok, ösztöndíjak elnyerésénél vagy akár munkahelyi előléptetés során is. Dolgozatomban igyekszem minél szélesebb spektrumban kutatni, azonban elsősorban a pályakezdő diplomások közösségi oldalakon való szakmai reprezentációjára helyezem a hangsúlyt, azt vizsgálva, hogy egy aktív LinkedIn profil és a segítségével kialakított ’énmárka’ milyen mértékben segíti elő a munkaerő-piaci elhelyezkedést. Primer kutatást ennél a pontnál is kívánok folytatni, s a releváns témákban mind PR, mind pedig HR szakemberek válaszaira is kíváncsi vagyok. A statisztikák és a szakemberek jóslatai alapján ugyanis folyamatosan nő a LinkedIn, mint professzionális hálózat ilyen nemű felhasználása, így úgy érzem, dolgozatom egyben időszerű és hiánypótló is Magyarországon. A szakirodalommal megalapozni, míg primer kutatásaimmal specifikálni kívánom munkámat, és úgy vélem, a kettő ötvözésével egy átfogó képet és egyben használható tudást kapunk végeredményként.

szerző

  • Székely Dániel
    kommunikáció- és médiatudomány
    mesterszak

konzulens

  • Pintér Dániel Gergő
    , Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést