Regisztráció és bejelentkezés

A plakát háborúba megy

Dolgozatomban a II. világháborús magyar plakátokat vizsgálom meg a propaganda kontextusában.

Az első fejezetben egy általános képet adok a propagandáról. Több nézőpontból is bemutatom magát a fogalmat, kitérek a kialakulására, elterjedésére, technikáira, a politikában és a reklámban betöltött szerepére, emellett arra is, hogy milyen propaganda típusokat lehet megkülönböztetni. Mindezek után rátérek a propaganda világháborúban betöltött szerepére, amelyet összekapcsolok a plakát szerepével. Végezetül bemutatok három olyan személyt, akik a propaganda szerepével és jelentőségével foglalkoztak.

A következő fejezetben a II. világháborúban megjelent médiumok szerepét ismertetem. Kitérek a plakátra, rádióra és a filmhíradóra, s arra, hogy a haditudósítás melyik médiumban milyen szerepet töltött be.

Mindezek után általános képet adok a II. világháborús magyar propaganda plakátokról, kiemelve a főbb jellemzőit. Majd a propaganda szemszögéből elemzem a kiválasztott plakátokat. A vizsgálatnál figyelembe veszem a grafikai elemek – mi célból, s miért pont azokat az elemeket használták –, s a feliratokat – milyen stílussal szólította meg a lakosságot –. A plakátok kiválasztásánál arra törekszem, hogy olyanokat válasszak ki, amelyek a legfontosabb propaganda témákat jelenítik meg.

A dolgozatomat egy összegzéssel zárom, amelyben kiemelem a legfontosabb tudnivalókat a témával kapcsolatosan.

szerző

  • Nagy Boglárka
    Kommunikáció és médiatudomány mesterszak MA
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Virányi Péter
    c. egyetemi docens, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést