Regisztráció és bejelentkezés

A rúdfitness, mint mozgásforma imázsának re-pozícionálása

A rúdtánc vagy másik nevén rúdsport/rúdfitness az utóbbi években egyre elterjedtebb mozgásformává vált, ugyanakkor megítélése és elfogadása néhol még várat magára. Kommunikációs és marketing szempontból is érdekes vizsgálati téma, hogyan is lehetne javítani ezen edzésforma társadalmi elfogadottságán.

Dolgozatomban a rúdsport elnevezéseit, a budapesti stúdiók külső kommunikációs eszközeit és social média aktivitásait elemzem. Miért is tekinthető sportágnak a rúdfitness? Hogyan kommunikálnak a budapesti stúdiók célcsoportjaikkal? Mennyire van összhangban a PR tevékenységük a social média aktivitásukkal? És mindezek alapján hogyan lehetne átpozícionálni a rúdfitness brandjét?

Tanulmányom bevezető részében röviden ismertetem mit is tekintünk sportnak és milyen hatással van az emberi testre, majd a főbb pontok mentén bemutatom a rúdfitnesst, mint sportágat és annak egyes válfajait. A mozgásformáról alkotott véleményekre implicit módon hatással van az elnevezés is, hiszen más és más jelentés- többletet hordoznak az egyes szókapcsolatok, így más a konnotációjuk is. A rúdfitnessnél ennek különösen nagy jelentősége van, így a következő részben hermeneutikai elemzést végeztem az egyes megnevezéseken, melyet jelentéstartalom vizsgálattal foglalkozó szakirodalmakra alapoztam. A budapesti stúdiók külső kommunikációját 3 platformon vizsgáltam, melyek a facebook, instagram és a weboldal. Az így összegyűjtött adataim alapján összehasonlító elemzést készítettem. Végül kidolgoztam egy olyan marketingkommunikációs javaslat csomagot, mellyel eredményesebbé tehető a sportág üzenetközvetítése.

Következtetéseimet és javaslataimat szakirodalom feldolgozásán túl primer és szekunder kutatásra egyaránt alapoztam. Primer kutatásom során a budapesti stúdiók social média aktivtásán túl a magyar médiában megjelenő anyagokat elemeztem. Ezen kívül kvalitatív kutatás keretében mélyinterjút készítettem rúdfitness oktatókkal.

szerző

  • Maller Csenge
    Kommunikáció és médiatudomány mesterszak MA
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Grünczeisz Kata
    PhD-hallgató, Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést