Regisztráció és bejelentkezés

A fórum paraméterek hatása az online diskurzus minőségére

Az internetes fórumok létrejötte és szerves fejlődése részben átterelte a már meglévő diskurzusokat az internetre, illetve újakat is létrehozott. Az online diskurzusok elemzésének mára komoly irodalma van.

Dolgozatomban magyar nyelvű internetes fórumok diskurzusainak hangnemét és az adott felületek műszaki felépítését vizsgálom. Hipotézisem lényege, hogy a fórummotorok egyes paraméterei hatással vannak a rajtuk kialakuló diskurzusok hangnemére.

Mintavételt készítek a magyar internetes fórumok különböző társadalmi csoportokhoz, politikai diskurzusokhoz, szakmákhoz kötődő szegmenseiről. A fórumok műszaki felépítése különböző az anonimitás, threadelhetőség, a moderáció típusa és a téma kötöttsége szempontjából. A mintában megállapítom a káromkodások és személyeskedések gyakoriságát.

Az egyes műszaki paramétereket a diskurzus minőségét javító, rontó vagy közömbös kategóriákba sorolom, amennyiben korrelációt mutatnak a diskurzus minőségével. Figyelembe veszem azt is, hogy a felsorolt paraméterek hatásai között szinergia is felléphet.

Kutatásom végső célja azon technológiai determinista álláspont alátámasztása vagy elvetése, hogy a magyar internetes fórumok műszaki felépítése és a rajtuk kialakuló diskurzus minősége között korreláció és feltételezhető oksági kapcsolat áll fent.

szerző

 • Bicsák Tamás
  Regionális és környezeti gazdaságtan MSc
  mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulensek

 • Dr. Héder-Nádasi Eszter
  Egyetemi adjunktus, Szociológia és Kommunikáció Tanszék
 • Dr. Héder Mihály
  egyetemi docens, Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

helyezés

I. helyezett