Regisztráció és bejelentkezés

folkMAGazin, a lehetetlen küldetés? - Egy magyar szubkulturális médium működésének vizsgálata

A dolgozat bemutatja a magyar táncházmozgalmat mint szubkultúrát, és feldolgozza a csoport legrégebbi konzisztensen megjelenő saját médiumának, a folkMAGazinnak történetét és működését. Összefoglalja a médiatermékek közgazdasági jellegzetességeit és kiegészíti Thornton (1995) szubkulturális médiumokról, valamint a szubkultúrák és médiumok kapcsolatáról szóló elméletével, valamint Hodkinson (2002) szubkulturális tevékenységek motivációit összegző irodalmával. A kutatás célja, hogy egy esettanulmányban vizsgálja a táncházmozgalom 30 éves médiumát, a folkMAGazint az említett szakirodalmak segítségével, új gazdaságtani keretek közt. Az elemzés gazdasági oldalához az Osterwalder és Pigneur (2010) által megalkotott üzleti modell elemzési keretrendszer alapján a Qastharin (2016) által kiegészített Social Business Model Canvast hívja segítségül a vizsgált médium működésének leírásához, kiegészítve azt az erőforrás alapú vállalatelmélet (Grant, 1991) kulcserőforrásokra alkalmazható VRIO modelljével (Barney, 1995).

szerző

  • Ipacs Veronika Viktória
    Kommunikáció és médiatudomány mesterszak MA
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Barna Róza Emília
    egyetemi docens, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

helyezés

II. helyezett