Regisztráció és bejelentkezés

A kommunikáció gyógyító ereje, avagy a görbe vonalról, ami egyenesbe hozhat mindent

Annak ellenére, hogy Magyarországon (is) számos intézkedés születik a túlzott gyógyszerfogyasztás visszaszorítására, a gyógyszeripar soha nem látott mértékben virágzik. Ennek oka véleményem szerint abban keresendő, hogy nem elég a gyógyszerártámogatások megvonásával kivenni a betegek kezéből a pirulákat, olyan alternatív megoldásokat kell kínálni számukra, amely segítségéve egészségészlelésük és közérzetük ugyancsak javulni fog. Ilyen módszer lehet a nevetésterápia is, amely jelen dolgozatom középpontjában áll.

A nevetést és a humort a közvetlen emberi kommunikáció eszközeinek tekintve kommunikációs szempontból mutatom be a nevetésterápiát és definiálom a hozzá kapcsolódó fogalmakat. Nem elégszem meg azonban a nevetésterápia eszközeinek elméleti ismertetésével, a gyakorlatban is vizsgálom a terápia alkalmazását, mégpedig a bohócdoktorok munkásságának megfigyelésével. Dolgozatom fő célja az, hogy megvizsgáljam, implementálható-e a hagyományos egészségügyi rendszerbe a nevetésterápia, ezen elképzelés pedig legátfogóbban a Patch Adams egészségügyi rendszer koncepciójában érhető tetten. Éppen ezért a bohócdoktori vizitek empirikus megfigyelésekor szerzett adatokat vetem össze Patch Adams elképzeléseivel és ezen összehasonlítás segítségével következtetek a nevetésterápia hagyományos orvos-beteg kapcsolatba való átültetésének előnyeire és nehézségeire.

Bár ezen elemzés során fény derül azon gátló tényezőkre, amelyek miatt (egyelőre) a Patch Adams-i elképzelések nem ültethetők át többek között a hazai egészségügyi rendszerbe, ugyanakkor a megfigyeléseim során tapasztalt számos, az emberi kapcsolatokra és a betegek közérzetére gyakorolt pozitív hatás miatt tanácsos lenne a nevetésterápiát szélesebb körben is kiterjeszteni és a nyugati orvoslás kiegészítőjeként alkalmazni az egészségügyi rendszer és a társadalom egészségészlelésének javítása érdekében.

szerző

  • Harmati Judit
    kommunikáció- és médiatudomány
    mesterszak

konzulens

  • Dr. Hamp Gábor
    egyetemi docens, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

helyezés

I. helyezett