Regisztráció és bejelentkezés

Tribute: tiszteletadás vagy másolás? - A magyar tribute zenekarok megosztottsága a tömegkultúra kritikájának tükrében

A dolgozat központi témája alapvetően a magyarországi metál és rock színtér, ezen belül a tribute zenekarok által képviselt szubkultúra.

Személyes érintettség miatt – a koncertekre járó rajongói oldalt képviselve, felfigyeltem arra a „konfliktusra”, ami az underground szférában alakult ki a metál zenekarok és a tribute zenekarok között. Úgy döntöttem, közelebbről is megvizsgálom ennek okát.

Egyediség – hitelesség, másolás – tiszteletadás, zenélés szeretete – siker, népszerűség, szubkultúra – tömegkultúra – magaskultúra. Ilyen és ehhez hasonló ellentétpárok merültek fel, miután elkezdtem kutatni a témában. Dolgozatom fő célja: megvilágítani azokat a tényezőket, amelyek a tribute-bandák körüli felhajtást és sikerük megosztottságát eredményezik és megkérdőjelezik létjogosultságukat. A dolgozat betekintést enged a tribute-ok elterjedésének rövid történetébe, a szubkulturális háttérbe, valamint a hitelesség érvényesülésének kérdésébe.

A dolgozat Herbert Gans a Népszerű kultúra és magaskultúra című tanulmányára épül. Felállítottam egy párhuzamot a tömegkultúra-magaskultúra, illetve a tribute zenekarok-saját zenét játszó zenekarok között. A tömegkultúra négy pontban megfogalmazott kritikája mentén haladva kerülnek megvilágításba a fent említett felmerülő fontos kérdések.

Mivel sok emberrel beszélgettem erről a témáról, főként zenészekkel, ezért sok szemszögből került megvilágításba a téma. Így került velem szembe Gans tanulmánya is, amely erős alapot biztosít számomra ahhoz, hogy bemutassam a pro és kontra érveket.

A egyik súlypont a hitelesség fogalma köré esik, amely átöleli az egész dolgozatot, hiszen ez a legnehezebben megfogható és megválaszolható kérdés. Különböző tanulmányokra és elméletekre alapozva próbálok egy átfogó képet kialakítani a hitelességről és a zenében betöltött szerepéről.

Ugyanúgy, mint ahogy Gans bemutatja a tömegkultúra elleni érveket, majd megcáfolja ezeket, én is bemutatok a tribute-ok ellen és mellett felhozott érveket, amelyeket a tanulmányra, illetve az általam készített interjúkban elhangzott véleményekre alapozok. Gans szerint, a támadás és kirekesztés mindig a magaskultúra felől érkezik, ugyanez elmondható a zenei színtérről is, amennyiben a saját zenét játszó zenekarokat a legitim kultúra képviselőinek, a tribute-okat pedig a népszerű kultúra képviselőinek tekintjük.

Nem célom állást foglalni a tribute zenekarok mellett vagy ellen, inkább egy objektív, reális képet szeretnék adni róluk és a helyzetükről.

szerző

  • Nagy Laura
    Kommunikáció és médiatudomány mesterszak MA
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Barna Róza Emília
    egyetemi docens, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

helyezés

I. helyezett