Regisztráció és bejelentkezés

Az 1. világháború plakátjai

A dolgozatomban a magyar, illetve az angol 1. világháborús plakátokat fogom bemutatni. Azért erre a két országra esett a választásom, mivel a háborúban ellentétes oldalán álltak és a másik hatalmi fél iránti ellenszenv megjelent-e a plakátokon. Továbbá mindkét ország híres volt a plakátművészetükről, illetve mindkét állam más szegmensre helyezte a fő hangsúlyt.

A dolgozat bevezetésében egy általános képet fogok adni a plakátokról. Elsőként ismertetni fogom a kialakulását, milyen fontosabb állomásai voltak a plakátkészítésnek, hol jelentek meg eleinte. Továbbá bemutatom a plakátot, mint műfajt, ezen belül azt is, hogy milyen technikákat alkalmaznak az elkészülésüknél. Végezetül a legfontosabb pontja az ismertetésnek az, hogy úgy is be fogom mutatni a plakátot, mint egy propagandaeszköz.

Mindezek után az 1. világháborús magyar plakátokat mutatom be. Először egy általános jellemzést adok, melyek voltak a központi témák, hol jelentek meg. Majd tartalom alapján fogom elemezni, többek között Földes Imre, Biró Mihály, Barta Ernő, Haranghy Jenő plakátjait. Elemzésem főbb szempontjai: milyen motívumokat használtak, hogyan mutatták be a háborút, a hátországot, az ellenséget. Hogyan toborozták a férfiakat és hogyan ösztönözték az otthoniakat az adakozásra, illetve a beszolgáltatásokra. Megvizsgálom azt is, hogy a háború egyes szakaszai milyen hangulatot közvetítettek, s ez hogyan jelent meg a színhasználatban, a feliratokban és a képi világban.

A magyar plakátok bemutatása után áttérek az 1. világháborús angol plakátok ismertetésére. Elsőként egy általános képet festek az angol plakátok születéséről, hogyan váltak világháborús plakátokká. Tartalom alapján elemezni fogom, mely témákra helyezték a fő hangsúlyt. Ezenkívül megfigyelem azt is, milyen motívumokat, szimbólumokat, színeket használtak és hogyan mutatták be a háborút azoknak, akik otthon maradtak, illetve a hátországot milyennek mutatták be. Továbbá hogyan ösztönözték a férfiakat arra, hogy harcoljanak a háborúban. Megnézem azt is, hogy érzékelhető-e egyfajta érzelmi hullámzás a plakátokban a háború különböző szakaszaiban.

A két ország plakátjainak elemzése után összehasonlítom őket, milyen hasonlóságokat és különbségeket lehet észrevenni a témákban, szimbólumokban, színhasználatban és a kép világban.

Végezetül a dolgozatomat egy összegzéssel zárom, ahol kiemelem a legfontosabb tudnivalókat.

szerző

  • Nagy Boglárka
    Kommunikáció és médiatudomány alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Virányi Péter
    c. egyetemi docens, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

helyezés

II. helyezett