Regisztráció és bejelentkezés

A közösségi oldalak társadalmi hatásai

Az ismertségi hálózatok internetre való levetülésével jöttek létre a közösségi oldalak, amelyek komoly tényezővé váltak a társas életben és jelentősen visszahatottak az internet fejlődésére is. Noha alig több mint húsz éve beszélhetünk egyáltalán közösségi oldalakról, máris jelentős szerepet töltenek be politikában és a gazdaságban.

Dolgozatomban az államok és a közösségi oldalak egymáshoz való viszonyát vizsgálom, kitérve arra a kérdésre, hogy mennyire állja meg a helyét a hagyományos alá-fölérendeltségi viszony, amelyben a közösségi oldalakat üzemeltető cégek és azok leányvállalatai az egyes országokkal csupán mint adófizető és jogkövető jogi személyek állnak, jobbára egyirányú kapcsolatban.

A szakirodalmi elemzéssel derítem fel a közösségi oldalak különféle definícióit. Ezen belül is arra helyezem majd a fő hangsúlyt, hogy mennyiben tekinthetők még üzleti vállalkozásnak, és mennyiben politikai szervezeteknek, vagy már-már államszerű entitásoknak.

Kutatásom célja a közösségi oldalak felfutásának és jelenkori hatásainak összegzése, valamint tulajdonságaik összevetése hagyományos politikai szervezetek meghatározó jegyeivel.

szerző

  • Bicsák Tamás
    Villamosmérnöki szak, alapképzés
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Héder-Nádasi Eszter
    Egyetemi adjunktus, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

helyezés

II. helyezett