Regisztráció és bejelentkezés

Az Audi Hungária Motor Kft. komplex elemzése hazai és nemzetközi viszonylatban a beszámolók tükrében

A járműgyártás a feldolgozóiparnak, mint nemzetgazdasági iparágnak az egyik alágazata, és Magyarország tekintetében húzóágazatként tekintünk rá. A magyar telephelyek stratégiai jelentőséggel bírnak, és a magyar kormány ezért kiemelkedő figyelmet fordít a magyar autóiparra – hangzott el többször is a HIPA autóipari konferenciáin.

Dolgozatomban vizsgálom a magyar autóipart, főképpen a termelés, belföldi- és külföldi értékesítés tekintetében; tehát igyekszek trendeket megfigyelni és abból következtetéseket levonni, ok-okozati összefüggéseket keresni a 2005-2014-es időszak vonatkozásában. Ennek alapjaként kiválasztottam több, nagyobb autóipari szereplőt, amelyek segítségével magyarázom a trendeket és összefüggéseket.

Ahhoz, hogy dolgozatom koherens és jól érthető legyen, bemutatom az Audi Hungária Kft-t – annak kialakulását és mérföldköveit. Ezt követően, azonban dolgozatom lényegi részére térek át, azaz a vállalat beszámolóinak komplex elemzésére. Vizsgálom a vállalat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét a 2005-2014-es időszakban. Keresem a választ arra, hogy a vállalat működését mi jellemezte a válság előtt, milyen hatással volt rá a válság, illetve a válságra hogyan reagált; és azt követően hogyan jellemezhetjük a vállalatot. Tehát igyekszem egy hosszabb időszakot felölelően vizsgálni az Audi Hungária Kft-t, hogy működésének ’MIÉRT’-jei jobban érthetőek legyenek. Rövid interjút is készítettem a vállalat egyik munkavállalójával, aki megosztotta személyes tapasztalatait az Audi Hungária Kft-vel kapcsolatban. Emellett kitekintek az európai autóiparra, és vizsgálom a vállalat szerepét nemzetközi környezetben is, hiszen a vállalat exportja jelentős mértékű.

Végül pedig levonom a megfelelő következtetéseket arra vonatkozólag, hogy miért Magyarországon alakult meg az Audi AG vizsgált leányvállalata, miért prosperál és bővül ilyen mértékben, illetve sikerének titka miben rejlik az autóipar többi szereplőjéhez képest, hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt.

szerző

  • Himer Nóra Vivien
    Gazdálkodási és menedzsment alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Szívós László
    egyetemi tanársegéd, Pénzügyek Tanszék