Regisztráció és bejelentkezés

Az emberi munka értéke - A vállalati teljesítmény és az emberi erőforrás kezelésének kapcsolata

Dolgozatom a humán társadalom fejlődésének levezetésével felhívja a figyelmet az egyes társadalmi formákban jellemző, munkaerőhöz való hozzáállásra az ember által végzett munka, mint értékteremtő tevékenység szemszögéből. Ennek során megállapításra került, hogy az ipari társadalomban a gépek tekinthetőek elsődleges értékforrásként akképpen, hogy a vállalatok számára lehetővé téve a tömegtermelést,nagyobb értéket tudtak teremteni, mint az ember által egyszerű kézi erővel előállított érték. S mivel a gépek hozták létre az értéket, így a gépek működéséhez illeszkedő, ennek meg-felelő szabályozott folyamatokra volt szükség, amely kihatott az emberi munkaerő kezelésé-nek, motiválásának módjaira is. Az ipari társadalmat felváltó tudás társadalomban ezzel ellentétben az emberi munka értéke nemcsak hogy növekszik, de ma már a vállalatok számára szükséges felismerni, hogy az eredményeiket illető növekedési potenciál nem a gépek teljesítményén múlik, hanem az az ember által létrehozott hozzáadott értékben van. Ahhoz pedig, hogy a tudásmunkások esetében a munkaadó eredményességét növelő innovatív szellem, a tudás, a találékonyság kibontakozhasson, a munkaadók számára már nem járható út a korábbi, ipari társadalomból származó elmélet és gyakorlat, azaz a vállalatok már nem a gépek működéséhez hasonlóan, ahhoz illeszkedően kell, hogy kezeljék az alkalmazottakat. Ennek alátámasztására kifejtésre kerül, hogy - a korábbi szemlélet megváltozásának útján haladva- elsőként is célszerű, ha a munkaviszony létesítését megelőzően a munkaadó definiálja az elérendő céljait, majd a célok mielőbbi és eredményes eléréséhez szükségesnek tartott adottság-halmazzal rendelkező munkavállalót keres, továbbá a munkavállalóknak a kitűzött célok világos és saját tevékenységre történő lebontásával segíti a céljait elérő cselekmények megvalósulását. Ezzel egyetemben a munkavállalók esetében a tudatos adottság feltérképezés adja az első lépést a számára megfe-lelő munka elvállalásához. Levezetésre kerül továbbá, hogy az eredményes együttműködéshez nem elégséges csupán a keresett és kínált adottságok találkozása, hanem az ipari társadalomban formálódott motivációs eszközök helyett új, a kornak megfelelő motivációs eszközökre van szükség. Ezek a motivációs eszközök pedig az emberek által általánosan elfogadott, aktuális társadalomtól, nemtől, kortól, hovatartozástól független értékek, úgy, mint például a bizalom, tisztelet, együttműködés. Mindeközben érintem a munkavállalók irányításának, segítésének lehetséges eszközét, a Balanced Scorecard-ot, amely vevői nézőpontjára vonatkozóan rávilágítottam, hogy abban az alkalmazottakat, mint belső vevőket is figyelembe kellene venni. Végezetül pedig az Emberi tőke index® felmérés, valamit a Positive Organizational Scholarship által végzett tudományos kutatómunka eredményeivel nyer bizonyítást a vállalati teljesítmény és az alkalmazott munkaerővel való megfelelő bánásmód közötti kapcsolat egyértelmű megléte.

szerző

  • Szabó Ágota
    számvitel
    mesterszak

konzulens

  • Dr. Laáb Ágnes
    egyetemi docens, Pénzügyek Tanszék