Regisztráció és bejelentkezés

Kompetenciagazdálkodás

A TDK dolgozatomat a stratégiai vezetői számvitel témakörén belül a kompetenciagazdálkodásról írtam. A kompetenciagazdálkodás nagyon friss területe a vezetői számvitelnek, amely új perspektívából közelíti meg a dolgozókban rejlő erőforrásokat. Célja, hogy összehangolja a számviteli megközelítést a humánerőforrás menedzsmenttel. Kutatásom során továbbgondoltam a vezetői számvitel és a humánerőforrás menedzsment ötvözése által teremtett lehetőségeket, s megpróbáltam egy a valóságban is működőképes modellt, módszertant kialakítani. Dolgozatomban ezt a folyamatot ismertetem.

A kompetenciagazdálkodás kialakítását a megváltozott gazdasági helyzet és a humán tőke egyre jelentősebb aránya a láthatatlan vagyonból teszi szükségessé. Mivel rendkívül új területről van szó, ezért még nincs egy egységesen kialakult módszertana. Dolgozatom során kísérletet teszek a témában írt különböző tanulmányok összehangolására és a módszertan megalapozására. Úgy gondolom, hogy a módszertan alapjául egy olyan modellre van szükség, amely tükrözi az új megközelítés szemléletét. A tehetség- és az intelligenciakutatásokat, a meglévő tehetségmodelleket, illetve Stephen R. Covey ,,proaktivitás-elméletét” alapul véve alakítottam ki a Tehetség- Kompetencia Háromdimenziós modelljét. Ezt követően a kidolgozott modellt vizsgáltam tovább. Célom az volt, hogy az eddig elméletben kidolgozott módszertan gyakorlati alkalmazhatóságát vizsgáljam, valamint, hogy reális képet kapjak arról, hogyan látják laikusok, illetve szakemberek a modell egyes szegmenseinek fontosságát. A kapott eredmények ismeretében egyszerűsítettem a modellt. Végül összefoglaltam a kompetenciagazdálkodás főbb irányelveit, s ezzel megpróbáltam megalapozni a módszertan jövőbeli továbbfejlesztését.

szerző

  • Krénusz Lilla
    gazdálkodási és menedzsment
    alapszak

konzulens

  • Dr. Laáb Ágnes
    egyetemi docens, Pénzügyek Tanszék

helyezés

II. helyezett