Regisztráció és bejelentkezés

Egy világraszóló baszk kisnemes hagyatéka Magyarországon

Tanulmányomban egy 2000 éves nemzetközi szervezet 450 éves tagjának céljait vizsgálom. Lehetséges az, hogy valami ilyen sokáig szervezetten fennmaradjon? A válasz igen. Dolgozatomban központi kérdése: Miben különböznek egy egyházi szervezet célkitűzései a profitorientált vállalatok célrendszerétől? Azt vizsgálom, hogy a jezsuita rend milyen fundamentumokra építkezik, mik a céljai, hogyan kívánja ezeket elérni. Mi okozza azt, hogy évszázadokon át szükség van a munkájára? Mitől lesz a küldetés mindig aktuális, releváns úgy, hogy alapjaihoz mindig hűséges marad?

A jezsuita rend alapvető célja a hit védelme, az igazságosság előmozdítása. Egy vállalat alapvető célja a profit, a vagyon gyarapítása. Mindkét esetben a célok az értékteremtés folyamatában értékként jelennek meg, azzal a különbséggel, hogy a jezsuita rend a vagyon gyarapodását nem értéknek, hanem egy lehetséges eszköznek tekinti céljai elérésében.

A jezsuita rend negyven év száműzetés után a rendszerváltással újra visszatért Magyarországra. Az eltelt huszonnégy év alatt apostoli munkájukban megerősödve jelen vannak az oktatás, a kultúra, a szociális szolgálat területein. Szakkollégiumokat, gimnáziumot, könyvkiadót működtetnek, médiaapostolkodnak, templomokat, lelkészi szolgálatot tartanak fent, jelen vannak a társadalom peremére szorultak életében, cigánypasztoriációt folytatnak. Mindezt jól átgondolt, organikusan szervezett struktúrában. Információs társadalmunkban információval szolgálva egymásnak, a vezetésnek, az államnak, és Rómának. Gazdálkodásukban élnek a modern üzleti gazdaságtan számos eszközével, melyeket ötvöznek több évszázad tapasztalatával.

A dolgozat rövid bepillantást enged a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, vagyis a magyar jezsuita rendtartomány valamint az egyetemes jezsuita rend múltjába, jelenébe, első sorban gazdasági, jogi, strukturális szempontból.

szerző

  • Fábics István
    számvitel
    mesterszak

konzulens

  • Szívós László
    egyetemi tanársegéd, Pénzügyek Tanszék

helyezés

II. helyezett