Regisztráció és bejelentkezés

Esettanulmány egy vízgazdálkodási társulat működéséről egy csatornaberuházási projekt tükrében

TDK dolgozatomban egy konkrét példán keresztül vizsgálom, hogy egy vízgazdálkodási társulat esetében hogyan működnek és érvényesülnek a különféle ellenőrzési funkciók, a jogi szabályozás és intézményrendszer elégséges garanciát jelent-e a törvényes működésre.

Mindennek azért van jelentősége, mert a víziközmű társulat egy sajátos kényszerközösség, ahol a működési területen élő valamennyi ingatlantulajdonosnak taggá kell válnia, az érdekeltségi hozzájárulás befizetésével részt kell vennie a közmű beruházásban, ugyanakkkor a nagylétszámú társulati tagság egyfajta gazdátlanságot is eredményez. Azt mérlegelem, hogy vajon a társasági formakényszer és csatlakozási kényszer mellé a törvényalkotók elegendő védelmet rendeltek-e a társulati tagok befizetéseihez, illetve hol vannak azok a pontok az ellenőrzési rendszerben, ahol erősítésre lenne szükség.

Azt is vizsgálom, hogy van-e lehetőség más jogi keretekben megvalósítani egy csatorna-beruházást, azaz feltétlenül szükséges-e a víziközmű társulat megszervezése.

Dolgozatomban kitérek a konkrét beruházási projekt szereplőire, illetve egymás közötti szerződéses kapcsolatukra elsősorban pénzügyi szempontból. Bemutatom és célszerűségi szempontból elemzem a finanszírozás folyamatát. Emellett vizsgálom a gazdálkodás és a számviteli tevékenység szabályszerűségét és célszerűségét, hibáit, azok eredőit és következményeit, valamint ezeknek a területeknek az ellenőrzési mechanizmusait.

Az esettanulmány végén arra próbálok választ adni, hogy milyen változások szükségesek a vizsgált társulatnál a jövőbeni szabályos működéshez.

szerző

  • Szonda Judit
    számvitel
    mesterszak

konzulens

  • Fortvingler Judit
    , (külső)

helyezés

III. helyezett