Regisztráció és bejelentkezés

Mérhetetlen vállalati értékek mérhetőségének lehetőségei

A dolgozatomban azzal a problémával nézek szembe, hogy a vállalatok működése során olyan értékek is teremtődnek, amelyek közvetlenül nem mérhetőek a számviteli mutatók segítségével. Ezen a problématerületen számos mérhetetlen értékről és mérési próbálkozásról beszélhetünk, amelyből néhányat részletesen bemutatok .

Kutatásom célja, hogy megmutassam, hogy a vállalatok stratégiaalkotásában mennyire fontos szerepet játszik a vállalat valós értékének meghatározása, tehát a rejtett értékteremtő folyamatok feltárása és hogy ezekre milyen módszerek állnak eddig rendelkezésünkre. Néhány stratégiaalkotási módszer után részletezem az értékelemzés eszmei világát és módszertanát, illetve az erre építő kifejezőképes kalkuláció jelentőségét. Ezek után áttérek arra, hogy megmutatom a leggyakrabban használt számviteli módszerek hátrányait, kritikáit, majd bemutatok néhány vállalati értéket (például a munkaerő és a szervezet, a lojalitás és az üzleti kapcsolatok által teremtett értékeket) és azok mérhetőségének lehetőségeit. Külön figyelmet fordítok a tudástőke által teremtett értékre és a köré épülő tudástőke menedzsmentben használatos módszerekre. Végül szeretném azt is megmutatni, hogy a környezet figyelembevétele a vállalati működés során hogyan teremthet értéket.

A munkámban összességében a stratégiaalkotás módszertanában megjelenő értékkifejezés szükségességétől és jelentőségétől jutok el a vállalati értékteremtő folyamatokhoz, a teremtett értékekhez és azok mérhetőségére alkotott módszerek feltárásáig az értékelemző gondolkodásmód bemutatásával. Rámutatok arra, hogy a vállalatok számára valóban fontos a rejtett értékteremtő folyamatok és az ezek által létrehozott értékek feltárása és megismerése, mert számos változtatási és fejlesztési lehetőség tárul fel a vállalat előtt, ha mindezekkel a folyamatokkal és értékekkel tisztában van.

szerző

  • Harangozó Klára
    nemzetközi gazdálkodás
    alapszak

konzulens

  • Dr. Laáb Ágnes
    egyetemi docens, (külső)

helyezés

Nem ért el helyezést