Regisztráció és bejelentkezés

Kihívások a pénzügyi beszámoló összeállítása során: A láthatatlan vagyonelemek

A XXI. század beköszöntével a fejlődés magával hozta az információ, a tudás és az emberi erőforrás fontosságát. A vállalati vagyon tekintélyes részét jelentik ezek a láthatatlan vagyonelemek, emellett a vállalatok versenyképességének fő kulcsai is. Mindezek ellenére a vállalatok pénzügyi számviteli rendszerei a jelenlegi eszközrendszerrel nem képesek e vagyonelemek számbavételére, sokszor nemcsak a mérésük, hanem már a meghatározásuk is igen nehézkesnek bizonyul. A vezetői számvitelnek ez az új területe rendkívül összetett, több tudományterület határán áll, és ezért erősen vitatott is. Így a láthatatlan vagyonelemekről a szakirodalomban nem alakult ki egységes, általánosan elfogadott, kiforrott definíció. Ahány szakértő, annyiféle meghatározás és elnevezés létezik. Dolgozatomban igyekszem a legfontosabbakat számba venni, az egyes elméleteket különböző szempontok alapján csoportosítani, kategóriákba sorolni. Kutatómunkámban ezenkívül a láthatatlan vagyonelemek értékelésének legfontosabb eljárásait is bemutatom. A számviteli rendszereknek számtalan, korunk állította kihívásokkal kell szembenéznie, ezek közül is a láthatatlan vagyonelemeknek a számviteli beszámolókban való megjelenítésének nehézségeit és az eddig napvilágot látott legismertebb, lehetséges megoldásait igyekszem megfogalmazni. Ismertetek néhány elképzelést azzal kapcsolatban is, hogy mi módon volt illetve lenne szükséges a számviteli beszámoló módszertanának a továbbfejlesztése. Tehát dolgozatomban igyekszek egy átfogó képet adni a láthatatlan vagyonelemekről a teljesség igénye nélkül.

szerző

 • Ozsvárt Vivien
  nemzetközi gazdálkodás
  alapszak

konzulensek

 • Szívós László
  egyetemi tanársegéd, Pénzügyek Tanszék
 • Dr. Laáb Ágnes
  egyetemi docens, Pénzügyek Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést