Regisztráció és bejelentkezés

Sportmotiváció és flow élmény vizsgálata társastáncosok körében

A tánc, különböző sportágakkal összehasonlítva, eléggé kevés tudományos vizsgálatot és megjelent szakirodalmat tudhat a magáénak, pedig hasonló teljesítményt igényel, mint a legtöbb sport. Tapasztalatból tudom, hogy az egyik legösszetettebb mozgásforma, mivel össze kell hangolni nemcsak a saját testünk mozgását, hanem a mozdulatainkat a zenével és a partnerünkkel is, figyelni kell arra, hogy helyesen végezzük a technikai elemeket, eközben pedig lehengerlő előadást nyújtsunk és élvezetet sugározzunk. De vajon mi motiválhatja a táncosokat? Kutatásomban társastáncosokat kerestem meg, és azt a célt tűztem ki magam elé, hogy megvizsgáljam milyen tényezők motiválják őket, illetve mit éreznek tánc közben, mindezt pedig befolyásolhatja-e a nemük, az életkoruk, vagy a tánctudásuk szintje. Vizsgálatom során az eredeti 7 faktoros sportmotivációs kérdőívet, illetve a legújabb flow kérdőívet alkalmaztam. Összesen 113 fő, 61 nő és 52 férfi vett részt a vizsgálatban, melyet internetes kérdőív formájában végeztem. A sportmotivációra vonatkozóan eredményül azt kaptam, hogy a nők inkább belsőleg motiváltak, külső motiváció és amotiváció esetén viszont nem különböznek a férfiaktól, nem mutatható ki életkori különbség, tánctudásbeli eltérés pedig az extrinzik motivációnál jelentkezik. A flow élményre vonatkozóan megfigyeltem, hogy autotelikus élmény esetén szignifikáns a nemek közti különbség, az életkori csoportok között csak a kontrollérzés kapcsán látható egy enyhébb különbség, valamint tánctudásbeli eltérés a flow mélyebb szintjén lévő összetevőknél mutatkozik. A kapott eredmények alátámasztanak korábbi kutatási eredményeket, viszont felvetnek újabb kérdéseket, melyek további vizsgálatokat igényelnek.

szerző

  • Szemes Ágnes
    pszichológia (Munka- és szervezetpszichológia szakirány)
    mesterszak

konzulens

  • Harsányi Szabolcs Gergő
    , (külső)