Regisztráció és bejelentkezés

Csúszós árak az olajpiacon

Napjaink egyik legjelentősebb árucikke az olaj, amelynek árfolyamváltozása számos gazdasági tényezőt befolyásol mind direkt, mind indirekt módon, emiatt érdemes az

olajfaktor figyelembevétele befektetési döntéseink meghozatala során.

Dolgozatomban arra a kérdésre keresem a választ van-e kimutatható releváns kapcsolat az olajár volatilitása - vagyis az ezt okozó olaj sokkok- és a részvénypiac egyes elemei között.

Ezt a korrelációt azoknál a vállalatoknál lehet legjobban mérni, amelyek az olajiparágban működnek. Mint azt dolgozatomban is bemutatom nem szabályszerű, triviális, hogy van jelentős kapcsolat a két indikátor között.

Bevezetésként bemutatom azokat az olajsokkokat és hatásukat, amelyek a XX. század során és azóta megingatták a piacokat, majd ismertetem dolgozatom elméleti háttérét, ahol olyan híres kutatók munkáit használom elméleti kiindulási alapként, mint Sharp, Carhart, French és a nemrégiben közgazdasági Nobel díjjal kitüntetett Fama.

Empirikus vizsgálatomat olyan vállalatokra végeztem, amelyek három régióban: az északi országok, a fejlett európai országok és a fejlődő európai országok régiójában helyezkednek el.

A modell építés során a legegyszerűbb egyfaktor modellből indultam ki, és ezt bővítettem a valószínűsíthetően releváns faktorokkal, így végül egy ötfaktor modellt kaptam.

Vizsgálatom eredményének érdekessége, hogy a három régió teljesen eltérő eredményeket mutat, van olyan régió, amelyik egyáltalán nem és van olyan, amely nagyon érzékeny az olajkockázatra. Számításaimat a 2006-2013 közötti periódusra havi hozamokkal végeztem el.

szerző

  • Tunkli Dániel Kálmán
    pénzügy
    mesterszak

konzulens

  • Dr. Bóta Gábor
    egyetemi adjunktus, Pénzügyek Tanszék

helyezés

I. helyezett