Regisztráció és bejelentkezés

Külföldiek szerepe a magyar állampapírpiacon

Az államháztartás deficitének finanszírozása az esetek döntő részében államkötvény, állami adósságinstrumentum kibocsátásával történik. Magyarországon is rendszeresen bocsátanak ki különböző futamidejű, hozamú és denominációjú papírokat, így a magyar pénzügyi rendszernek is szerves része lett az állampapírpiac. Dolgozatomban a magyar állampapírpiac helyzetét vizsgálom legfőképpen az utóbbi öt évre visszamenőleg. Bevezetésként bemutatom a magyar állampapírpiac működését és fontosságát, valamint azokat a szempontokat, amelyek indokolttá teszik a nem rezidens szereplők vizsgálatát. Kutatásom egyik célja megvizsgálni a külföldiek állampapír állományának időbeli alakulását, bemutatva azokat a tényezőket amelyek alakíthatták és megfogalmazni az ezekből levonható tanulságokat. Kiegészítésként más feltörekvő országokban látható tendenciákra is kitérek a magyarországi folyamatok pontosabb bemutatása érdekében. Kutatásom másik célja, nyilvános adatok elemzése alapján a külföldi magyar állampapír-tulajdonosok egy jól behatárolható körének vizsgálata, legfőképpen a saját maguk által nyilvánosságra hozott befektetési stratégiák és más kockázatvállalási hajlandóságra utaló tulajdonságok alapján. Ezek alapján következtetések vonhatók le a befektetők céljaira és magatartására vonatkozólag, ami az ebből kiolvasható kockázatokon keresztül vezet a téma aktualitáshoz. Az adatok időbeli változásának vizsgálata további következtetések levonására ad lehetőséget. Dolgozatom végén röviden összegzem az eredményeket és a kutatásból levonható tanulságokat.

szerző

  • Sztanó Gábor
    nemzetközi gazdálkodás
    alapszak

konzulens

  • Pál Tamás
    egyetemi tanár, Pénzügyek Tanszék