Regisztráció és bejelentkezés

Reguláris tárgyak – hagyományostól eltérő módszerek

A tapasztalatok szerint a Műegyetemre felvételt nyer hallgatók matematikatudása nagyon eltérő, rendkívül széles skálán mozog. Ez kihívás elé állítja az egyetemi matematikaoktatásban részvetőket, hiszen korlátozott óraszámban az előírt tanterv teljesítése mellett kevés lehetőség nyílik a hallgatók differenciált oktatására, felzárkóztatásra, egyéni illetve tömeges tehetséggondozásra. Mindez kiegészül a 21. században megváltozott tanítási és tanulási környezettel valamint az infokommunikációs eszközök megjelenésével az oktatásban.

A fent említett problémák kezelésére a Matematika Intézetben 2012-ben új projekt indult, melynek célja az egyetemi reguláris matematika tárgyak hagyományoktól eltérő módszerekkel való oktatása, amely lehetőséget biztosít a hallgatók eltérő tudásszintjének kezelésére, valamint a tehetségfejlesztés megvalósítására. Jelen TDK dolgozat célja, az elmúlt 3 év alatt kifejlesztett és alkalmazott oktatási módszer bemutatása, melyet a Gépészmérnöki Kar mechatronikai és energetikai mérnök szakos hallgatóinak matematikaoktatásában alkalmaztunk dr. Szilágyi Brigitta tanárnő vezetésével.

Módszerünk egy többlépcsős, komplex strukturált rendszeren, amely középpontjában a hallgatói igények valamint a folyamatos tesztelésen alapuló számonkérési, motivációs rendszer áll. A rendszer lehetőséget biztosít a hallgatóknak arra, hogy tudásszintjüknek és kompetenciájuknak megfelelően igénybe vehessék a rájuk szabott felzárkóztatási, gyakoroltatási, felkészítési és tehetséggondozási lehetőségeket. A kialakított rendszer célja, hogy minden hallgatót ösztönözzünk a folyamatos önfejlesztésre, a folyamatos tanulásra. Az oktatásszervezés ezen formája az elmúlt években kiegészült az online oktatási forma bevezetésével, amely a 21. századi igényeknek megfelelő technikai színvonalon szolgálja a hallgatók matematika oktatását.

A fenti módszert immár 3. éve sikeresen alkalmazzuk, melynek során számos felmérést készítettünk hallgatóink körében, valamint eredményeik statisztikai elemzésével próbáltuk számszerűsíteni módszerünk sikerességét és hatékonyságát. A felmérések és a statisztikai elemzések összefoglalását szintén közöljük. A dolgozatunk elsődleges célja, hogy bemutassuk, hogy egy olyan szigorúan szabályozott környezetben, mint az egyetemi oktatás, lehetőség van eltérő módszerek alkalmazására, amely elősegíti az oktatás hatékonyságát, mélyebb és használhatóbb tudást biztosít a hallgatók számára.

szerzők

 • Berezvai Szabolcs Dr.
  Gépészeti modellezés mesterképzési szak
  mesterképzés (MA/MSc)

 • Verasztó Zsolt
  Mechatronikai mérnöki alapszak (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Szilágyi Brigitta
  egyetemi docens, Geometria Tanszék
 • Dr. Bodnar Gabriella
  egyetemi docens, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

helyezés

III. helyezett