Regisztráció és bejelentkezés

Korszerű prezentációs technikák alkalmazása oktatási környezetben

Saját motivációból választottam ezt a kutatási témát. 25 éve vállalati környezetben dolgozom, ahol magam is számos oktatást tartottam, illetve még több előadáson vettem részt hallgatóként. Ezeken az eseményeken a prezentációs technikák alkalmazása nagyban segítette, vagy éppen ellenkezőleg, hátráltatta a mondanivaló átadását.

Kétszáz amerikai nagyvállalatnál végzett motivációs módszertani felmérés (Wall Street Journal: Motivational Systems survey of 200 large company V.P.s, http://slideplayer.com/slide/2527055/) kimutatta, hogy a résztvevők szerint a vállalati prezentációk:

 40 %-a ÁLMOSÍTÓ,

 44 %-a UNALMAS,

 13 %-a KÖZÖMBÖS

 és mindössze 3 %-a ÖSZTÖNZŐ.

Tapasztalataim szerint sajnos a hazai cégeknél sem jobb a helyzet ennél, napjainkban is helytállók a fenti felmérés eredményei. Első szemeszteres mérnöktanár MA szakos hallgatóként, leendő tanárként felmerült bennem a kérdés, hogy miként lehetne ezen a tendencián változtatni. Ezért arra vállalkoztam a TDK kutatásom keretében, hogy megvizsgálom azokat a kérdéseket, amelyek hatással vannak a prezentáció sikerességére.

Azt állítom, hogy egy előadónak a témában való jártassága, szakmai felkészültsége szükséges, de nem elégséges feltétele a sikeres bemutatónak. Ezt a hipotézist a dolgozatomban egy felmérés keretében kvalitatív módszerekkel szeretném beigazolni vagy megcáfolni.

Kutatásom keretében arra is megkeresem a lehetséges válaszokat, hogy egy kifogástalan szakmai tartalmú előadás miként fulladhat mégis érdektelenségbe. TDK dolgozatom fő kérdése, hogy a prezentációs technikáknak melyek azok a non-verbális összetevői, lehetőségei, amelyek a legjobban segítik az előadás céljának elérését, a mondanivaló átadását, a hallgatóság motiválását, figyelmének fenntartását - ezzel növelve a bemutató hatását, hatékonyságát. A bemutatók sikerének növelése érdekében sorra veszem a prezentációra való alapos felkészülés szükséges területeit (időkeret, hallgatóság, körülmények, az előadás célja, fő üzenete), a prezentáció megtartása közben követendő irányelveket (megnyitás, főbb témakörök, bizonyítékok, audiovizuális segédeszközök a szemléltetéshez, megfelelő és motiváló zárás), és a prezentáció befejezését követően átgondolandó szempontokat.

szerző

  • Jónás Gábor
    Tanár – mérnöktanár
    mesterképzés (MA/MSc), levelező

konzulens

  • Szalóki Tiborné
    egyetemi tanársegéd, Műszaki Pedagógia Tanszék

helyezés

III. helyezett