Regisztráció és bejelentkezés

Az erőgépek tantárgy elméleti oktatásának modern módszerei a mezőgazdasági oktatásban

Az erőgépek tanításának modern módszerei a mezőgazdasági gépészképzésben.

A tanulók elméleti ismeretének elmélyítése a különböző oktatási eszközök felhasználásával az erőgépekről, a makettek, az interaktív tábla, a bemutató filmek és a személyes, a családi, környezeti élmények felhasználásával. A tanulók többsége 90-95 %-ának van internet eléréssel rendelkező mobil eszköze (okos telefonja, táblagépe és/ vagy laptopja). A modern mezőgazdasági erőgépek programozhatósága lehetővé teszi, karbantartási ciklusainak az erőgép fedélzeti komputeréből való kiolvasását. A feladatunk a tanulók ösztönös gyakorlati számítástechnikai tudásának az elmélyítése.

A tanulók jelentős hányada már dolgozott erőgépekkel, és nagy részük tisztában van az erőgépek gyakorlati tennivalóival. Ezek a tevékenységek a napi karbantartáshoz, a kisebb javításokhoz köthető.

A családi háttér szerepe a tanulók pályaválasztásában szorosan összefügg az általuk kitűzött célokkal, és a viselkedési mintákkal.

A családi és társadalmi hátterük, elméleti tudásszintjük rendkívül heterogén, különböző ismeretekkel rendelkeznek. Ezeket a különböző felkészültségű tanulókat kell a műszaki követelményekkel és a tananyaggal megismertetni, valamint a modern technológiákat beléjük ültetni.

Az ismert technológiák alkalmazása meghatározó a tanulók sikerélmény szerzéséhez, amely segít az új oktatási technikák elfogadásában.

A tanulságok ismertetése a tanulók visszajelzései alapján.

A tovább gondolása a dolgozatnak.

Jelentős arányban vannak az iskolánkban olyan tanulók, akik a pedagógiai szakszolgálat vizsgálata alapján Sajátos Nevelési Igényűek, Tanulási Magatartási Beilleszkedési zavarral küzdenek, részképesség zavarral élnek, (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) és Ők az értékelés eltérő módja (írásbeli, szóbeli) miatt a tantárgy jelen esetünkben az erőgépek oktatásában jelentős hátrányt szenvednek!

Az Ő oktatásukhoz felhasználható hatékony technikák, módszerek, bemutatása és alkalmazása a tapasztalatok összegzése és a gyakorlati átvétele.

szerző

  • Kuris Árpád
    Műszaki szakoktató alapszak BSc
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Kata János
    mestertanár, Műszaki Pedagógia Tanszék

helyezés

Jutalom