Regisztráció és bejelentkezés

Médiaismeret alternatív módszeren alapuló tanítási anyag fejlesztése az általános iskola 5. osztályos tanulóinak

A digitális társadalom korszakát éljük, mely az oktatási-nevelési folyamatban is manifesztálódik. Mindennapi jelenség, hogy a tanárok nyelvi kódrendszere alapjaiban eltér az oktatott általános iskolás ötödikes évfolyam által használt nyelvi kódrendszertől. A két nyelvi rendszer különbözősége hatással van az iskolákban folyó mindennapi pedagógiai és tanulói munkafolyamatokra, megnehezíti azok összeegyeztethetőségét, magát az érthetőséget. Dolgozatunk a gyerekek, illetve az oktatási-nevelési folyamat szempontjából foglalkozik a „főbb” médiumokkal.

Az elmúlt években egyre nagyobb fókusz helyeződik az oktatás-nevelés hatékonyabbá tételére. Számtalan pedagógiai szakmai, illetve egyéb tudományterület összefogása által életre hívott koncepció, program született, pl.: iskolai tantervfejlesztés: pl.: Nat médiatudatosságra nevelés, IKT kulcskompetencia; iskolai tananyagot kiegészítő programok készítése. A kezdeményezések többsége a programok tartalmára, gyakorlati felhasználhatóságára, alkalmazott pedagógiai módszereire helyezi a fókuszt. Az alapvető kérdéskör a tanár – diák generációk nyelvi kódrendszereinek különbözőségéből adódó problémákra irányuló javaslatok, alternatívák ugyanakkor ezekben a projektekben kevesebb hangsúlyt kapnak.

A projekt keretén belül egy alternatív oktatási segédanyagot készítettünk az általános iskola ötödik osztálya számára. Elkészítéséhez előzetes tartalmi elemzés céljából a televízió, mint tömegkommunikációs médium szocializációs hatásrendszerét vizsgáltuk meg. Az eszközhasználat szempontjából a gyerekek IKT kompetenciáit mértük fel. A digitális korszakban a két terület komplex és harmonikus együttműködése szükséges a hatékony és sikeres boldoguláshoz. A negyedik osztályos tanulók körében végzett kutatás eredményének feldolgozása, kiértékelése, az előzetes kutatási anyagaink és a tudományterületek szakanyagának felhasználásával készítettük a programot.

Az oktatási segédanyagot egy iskolai tanévre terveztük, mely öt egymásra épülő egységből áll. Az egyes részek a médiaismeret témaköreit mutatja be interaktív módon IKT felhasználásával. A projekt keretében egy az itt bemutatott oktatási módszer alkalmazására alkalmas szoftverrendszer is elkészült.

A program célja, hogy áthidalja a pedagógusok és diákok nyelvi kódrendszere közötti különbséget, a kommunikációs kapcsolat hiányosságait, továbbá direkt módon az ötödik osztályos tanulók médianevelése, indirekt módon az IKT kompetenciájuk fejlesztése.

A szerzők között szereplő Nagy Evelin nem BME hallgató, ezért a képzésére vonatkozó adatok helytelenek. A valós adatai:

ELTE Neveléstudományi MSc

Neptun kód (ELTE-s): H3OI7A

Félévek száma: 1

Diploma várható időpontja: 2015 nyár

szerzők

 • Nyirő Péter
  mechatronikai mérnöki
  nappali alapszak
 • Nagy Evelin
  alkalmazott közgazdaságtan
  alapszak

konzulensek

 • Dr. Benedek András
  egyetemi tanár, Műszaki Pedagógia Tanszék
 • Szalóki Tiborné
  egyetemi tanársegéd, Műszaki Pedagógia Tanszék

helyezés

Jutalom