Regisztráció és bejelentkezés

Pillanatképek a hazai felnőttképzésben alkalmazott IKT-alapú megoldásokból oktatói szemszögből

Dolgozatom időszerűségét adja, hogy egyre gyorsuló, folytonosan változó, átalakuló, információs- és tudásalapú, Internetes hálózattal átszőtt világban élünk. Az IT és az IKT eszközök robbanásszerű fejlődése a tanulási tér, a hagyományos oktatási formák újradefiniálását teszik szükségessé.

Digitális világunkban eltérő tendenciákkal találkozhatunk, melyre egy példa az E-learning keretrendszer, vagy a MOOC világa. A nemzetközi oktatásban tapasztalható hatások, az egyre nyíló tanulási környezetek, feltételezhető módon hazánkat sem fogják érintetlenül hagyni. Kérdés, hogy felkészült erre a hazai felnőttképzés? Hol tartunk más országokhoz képest? Rendelkezünk az önálló tanulás képességével, mint kulcs kompetenciával? Dolgozatom célja e kérdéskör körbejárása. Megfogalmazom hipotézisemet, melyet igazolni szeretnék.

Egy reprezentatív, saját vizsgálaton alapuló empirikus kutatást végzek, kérdőíves interjúk segítségével. Bemutatom az IKT eszközhasználatra vonatkozó oktatói attitűdöt a felnőttképzés keretrendszerében. Külön fejezetekben tárgyalom az oktatástechnikai és IKT eszközöket, kutatásom célját és módszertanát. Kitérek az intézményi eszköz ellátottságra. Dolgozatom befejező részében, az eredmények ismeretében felvetem a témára vonatkozó további kutatási lehetőségeket is.

szerző

  • Tisóczki József
    mérnöktanári
    mesterszak

konzulens

  • Dr. Molnár György
    egyetemi docens, Műszaki Pedagógia Tanszék