Regisztráció és bejelentkezés

Interaktív IKT alapú segédanyag bevezetése SNI-s tanulók számára

A dolgozat célja hogy bemutassa a speciális bánásmódot igénylő tanuló tanulástámogatásának korszerű IKT alapú megoldásait. Ezen belül multimédiás hangoskönyv elkészítése, tesztelése, kipróbálása. Olyan interaktív játékos feladatok készítése, melyek a tanulási nehézséggel küzdő diákoknak segítenek a speciális szakmai fogalmak, összefüggéseinek megértését, megtanulását, alkalmazását. A dolgozat bemutatja még, hogy miért a kiválasztott korszerű IKT alapú megoldások a legideálisabbak a tanuló tanulásának támogatásához. Rámutat arra, hogy milyen, akár mérhető, eredmények születhetnek már rövid távon a módszer alkalmazásával. Teszt eredményekkel támasztja alá a csoportban és egyénileg elért eredményeket, a rendszer alkalmazásának hatékonyságát.

szerző

  • Nagy Endre László
    mérnöktanári
    mesterszak

konzulens

  • Dr. Molnár György
    egyetemi docens, Műszaki Pedagógia Tanszék

helyezés

Jutalom