Regisztráció és bejelentkezés

GTK hallgatóinak OTDK eredménye - 2013.

A BME GTK Tudományos Diákkori Tanácsa a 2011 és 2012 évi házi TDK Konferencia eredményei alapján a XXXI. OTDK szekciói közül 6 szekcióban támogatta a legjobb dolgozatok benevezését. A nevezett 41 dolgozatból 17 helyezést és 8 különdíjat nyertek el a kar oktatói által konzultált TDK dolgozatok.

Közgazdaságtudományi szekció - Veszprém

A Tudományos Diákköri Mozgalom hatvan éves történetében a Veszprémben rendezett Közgazdaságtudományi Szekció sorakoztatta fel a legtöbb résztvevő hallgatót: 649 dolgozatot neveztek a küldő intézmények, bemutatásra pedig 603 pályamunka került. Az OTDT felhívásában a dolgozatok tagozati besorolásakor eredetileg 23 tagozat volt nevesítve, de a várakozáson felüli nevezések alapján végül a konferenciát megelőző ülésén a Szakbizottság a tagozatok számát 57-re emelte. Karunk képviseletében összesen 33 dolgozatot (ebből 2 nem jelent meg/nem vett részt) neveztünk a konferenciára. A helyezett dolgozatok száma 12, a különdíjas dolgozatok száma pedig 6 volt. Kiemelkedő teljesítménye alapján Reguly Ágoston gazdálkodási és menedzsment alapszakos hallgató Pro Scientia Aranyéremet kapott. (Ünnepélyes átadására az ősz folyamán kerül sor az MTA Dísztermében.)

Műszaki Tudományi Szekció – Kecskemét

A Kecskeméti Főiskolán megrendezett szekcióban egyetlen alapképzéses műszaki menedzser hallgató képviselte karunkat. Ő ugyan helyezést nem ért el, de beszámolója szerint más egyetemek, főiskolák hasonló képzésének hallgatói a nálunk a képzés részét jelentő témákkal indultak, és szereztek díjakat.

Művészeti és Művészettudományi Szekció – Eger

Az Eszterházy Károly Főiskola szervezte szekcióba egy alapképzéses és egy mesterképzéses kommunikáció és médiatudomány szakos hallgató dolgozata került nevezésre, utóbbi szakelméleti témakörben 2. helyezést szerzett.

Tanulás- és Tanításmódszertani-Tudástechnológiai Szekció – Kaposvár

Karunkat a Kaposvári Egyetemen négy hallgató dolgozata képviselte, közülük egy a mechatronikai mérnök, egy pedig a mérnökinformatikus szak hallgatója. Helyezést végül a GTK-hoz köthető hallgatók értek el: második helyezést egy mérnöktanár, különdíjat pedig egy alapképzéses műszaki menedzser szerzett.

Társadalomtudományi Szekció – Kaposvár

A szekciót szintén a Kaposvári Egyetem rendezte, ahova karunk 6 dolgozatot nevezett. A bürokratikus és önmagának is ellentmondó szabályozás miatt sajnos két dolgozat kizárásra került a formai követelmények be nem tartása (a megengedett karakterszám túllépése) miatt, a helyzetet tovább súlyosbította a rendező intézmény lassú kommunikációja. A helyzet tisztázása, és újbóli előfordulásának megakadályozása végett felvettük a kapcsolatot az OTDT titkárságával. Karunkat végül három dolgozat képviselte, és senki sem tért haza üres kézzel: két 3. helyezést és egy különdíjat nyertek.

Testnevelés- és Sporttudományi Szekció – Szeged

Idén a Szegedi Tudományegyetemen került megrendezésre a szekció, ahol karunkat hagyományosan a Testnevelési Központ által segített hallgató képviselte. Az alapszakos műszaki menedzser hallgató a 2. helyezést szerezte meg, a tagozat többi díjazottja a Semmelweis Egyetem hallgatója.

A BME-GTK által nevezett hallgatók eredményei a 2013. évi OTDK-n:

Szerző(k)

Pályamunka címe

Konzulens (1.)

Tanszék

Szekció

Eredmény

Apáti Virág,
Mártha Zoltán

Vállalatok társadalmi felelősségvállalása, a környezettudatos magatartás népszerűsítése Magyarországon

Dr. Kósi Kálmán

Környezetgazdaságtan Tanszék

Közgazdaságtudományi

Különdíj

Berczi Edit

Eljön a világ vége? – A termelés termodinamikai alapjai

Dr. Meyer Dietmar

Közgazdaságtan Tanszék

Közgazdaságtudományi

-

Birtalan Orsolya,
Erdei Boglárka,
Sóti Anett

Az Odooproject.   Felelősségvállalás, innovációs érzékenységre nevelés, „science infotainment”

Dr. Orbán Annamária

Szociológia és Kommunikáció Tanszék

Társadalomtudományi

Különdíj

Buzási Attila

A városi fenntarthatóság értékelése Közép-Európában

Dr. Csete Mária

Környezetgazdaságtan Tanszék

Közgazdaságtudományi

I. hely

Csorba Klaudia

A kerékpáros turizmus fejlesztése - a főváros északi régióiban

Dr. Antalovits Miklós

Ergonómia és Pszichológia Tanszék

Műszaki Tudományi

-

Farkas  Orsolya

A természeti kincsek eszmei értékének felülvizsgálata Magyarországon, avagy miért kerül 1 millió forintba egy túzok?

Dr. Csete Mária

Környezetgazdaságtan Tanszék

Közgazdaságtudományi

II. hely

Gazdag Gergely

Hogyan lehet Balanced Scorecarddal biztosítani a fenntartható fejlődés mellett elkötelezett stratégia végrehajtását?

Dr. Laáb Ágnes

Pénzügyek Tanszék

Közgazdaságtudományi

I. hely

Gréczi Tekla

Innovatív, összehajtható papírszék piaci bevezetése

Magyar Mária

Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Közgazdaságtudományi

-

Györkös Rita

Gyártósor konfigurációk elemzése gyártósor kiegyenlítési modellekkel egy alkatrész összeszerelő üzem példáján

Dr. Koltai Tamás

Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Közgazdaságtudományi

I. hely

Hajós Gábor

Befektetési alapok magyarországi piacának elemzése közgazdaságtani eszközökkel

Petró Katalin Dr.

Közgazdaságtan Tanszék

Közgazdaságtudományi

-

Hartmann Csaba

Elektronikai javítási folyamatok minőségmenedzsmentje az üzleti modellek tükrében

Dr. Jónás Tamás

Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Közgazdaságtudományi

III. hely

Hegedűs Tamás Zoltán

Tanulás és oktatás segítése okostelefonokkal (avagy izoklínák a 6-os villamoson)

Dr. Bodnár Gabriella

Ergonómia és Pszichológia Tanszék

Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai

-

Horváth Péter

Az árnyomás hipotézis vizsgálata tőzsdeindexek változásai során

Bohák András

Pénzügyek Tanszék

Közgazdaságtudományi

I. hely

Kozák Balázs

Javaslat Rákosmente klímastratégiájára

Dr. Csete Mária

Környezetgazdaságtan Tanszék

Közgazdaságtudományi

II. hely

László Judit

A network marketing és az értékesítés kapcsolatának elméleti és gyakorlati elemzése

Magyar Mária

Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Közgazdaságtudományi

-

Lepcsényi Soma

A glitch-art interpretációja

Dr. Bátori Zsolt

Szociológia és Kommunikáció Tanszék

Művészeti és Művészettudományi

-

Méri Dániel

Új piaci szereplők - új stratégiák? - A hazai mobil távközlési piac várható átalakulása a 2012. évi változások tükrében

Dr. Vágási Mária

Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Közgazdaságtudományi

-

Nádasi Eszter

Az LMBT Artivizmus konstrukciója, működése, szerepe és előremutató jegyei a kisebbségi érdekérvényesítésben

Kacsuk Zoltán

Szociológia és Kommunikáció Tanszék

Társadalomtudományi

III. hely

Németi Gergely

Az EU új gépjármű értékesítésének panel elemzése

Lukács Adrienn

Közgazdaságtan Tanszék

Közgazdaságtudományi

-

Novák Alexandra

A befogadó design

Dr. Bátori Zsolt

Szociológia és Kommunikáció Tanszék

Művészeti és Művészettudományi

II. hely

Perge Bianka

Brand Hungary- Avagy a country branding hatása a magyar felsőoktatás diákturizmusára

Dr. Petruska Ildikó

Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Közgazdaságtudományi

-

Pólya Zsuzsanna Málna

Minőséggel kapcsolatos információs aszimmetria és vevői döntések

Dr. Topár József

Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Közgazdaságtudományi

II. hely

Rajnai Tamás

A Duna menti országok vízbiztonság alapú vizsgálata

Dr. Csete Mária

Környezetgazdaságtan Tanszék

Közgazdaságtudományi

I. hely

Reguly Ágoston

Nyugdíjrendszerek dilemmái

Dr. Meyer Dietmar

Közgazdaságtan Tanszék

Közgazdaságtudományi

III. hely

Sátori László

3D-s virtuális tanulási környezet fejlesztése középiskolai mérési gyakorlatok támogatására

Dr. Molnár György

Műszaki Pedagógia Tanszék

Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai

II. hely

Schandl Anna

Kaizen - Változtatni jó! Mit hoztak a japán költséggazdálkodási módszerek?

Dr. Laáb Ágnes

Pénzügyek Tanszék

Közgazdaságtudományi

Különdíj

Schum Gergely

Hogyan lehet versenyképes a magyar kkv-szektor?

Dr. Losoncz Miklós

Közgazdaságtan Tanszék

Közgazdaságtudományi

Különdíj

Sik Dávid

A BME Alfa elektronikus tanulási környezetben rejlő tanítási-tanulási potenciál vizsgálata

Dr. Molnár György

Műszaki Pedagógia Tanszék

Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai

-

Smeller Teréz Sarolta,
Zelei Csenge

Vásárlói magatartás vizsgálata Q-módszer segítségével

Lógó Emma

Ergonómia és Pszichológia Tanszék

Közgazdaságtudományi

-

Sőreg Krisztina

Millenniumi Fejlesztési Célok vs. SAPRI jelentés - intézmények és adatok tükrében

Dr. Meyer Dietmar

Közgazdaságtan Tanszék

Közgazdaságtudományi

-

Szabó József

Egy csomagolóanyagokat gyártó vállalkozás komplex elemzése a fizetésképtelenség előrejelzésével

Dr. Karai Éva

Pénzügyek Tanszék

Közgazdaságtudományi

II. hely

Szabó Judit

Hanyas vagy? 80as? 90es? Új motiváció díjcsomag a hazai Y generáció számára

Dr. Finna Henrietta

Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Közgazdaságtudományi

-

Szabó Tamás

A munkafogalom (ismeretelméleti) háttere Smith társadalomtudományában

Dr. Meyer Dietmar

Közgazdaságtan Tanszék

Közgazdaságtudományi

Különdíj

Szabó Vince

Távolmaradó diákok felzárkóztatása IKT eszközökkel

Lőrincz Éva Anna

Műszaki Pedagógia Tanszék

Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai

Különdíj

Talum  Fruzsina

Az interperszonális kommunikáció sajátosságai  Gyermekhematológiai és  Őssejt-transzplantációs Osztályon

Dr. Hamp Gábor

Szociológia és Kommunikáció Tanszék

Társadalomtudományi

III. hely

Timotity Dusán

Kockázat korlátok nélkül - Egységes egyensúlyi modellezés CVaR-E(r) környezetben

Dr. Ormos Mihály

Pénzügyek Tanszék

Közgazdaságtudományi

Különdíj

Titkay Dóra

Környezetértékelés egy multinacionális vállalat magyarországi telephelyén

Dr. Kósi Kálmán

Környezetgazdaságtan Tanszék

Közgazdaságtudományi

-

Tóth Zsófia

Az Európai Unió és Kína forgalmi adó rendszerének összehasonlítása, kitekintés az Amerikai Egyesült Államok közvetett adózására

Dr. Lakatos Mária

Pénzügyek Tanszék

Közgazdaságtudományi

-

Tóth-Bozó Brigitta

Seigniorage

Dr. Meyer Dietmar

Közgazdaságtan Tanszék

Közgazdaságtudományi

Különdíj

Vörös Tünde

Az egészséges életmód kialakításának lehetséges társadalmi-gazdasági eszközei Magyarországon

Boros Györgyné

Testnevelési Központ

Testnevelés- és Sporttudományi

II. hely

Zemplényi Zalán

A hazai épület - energiahatékonysági és megújuló energiaforrásokat alkalmazó beruházások finanszírozási rendszerének átalakítása

Dr. Bartus Gábor

Környezetgazdaságtan Tanszék

Közgazdaságtudományi

II. hely

A hallgatók nevezési díját a kari NTP-OTDKR-12-P-053 pályázat, a részvételi díját az egyetemi TÁMOP 4.2.2.B-10/1-2010-0009 pályázat segítségével finanszíroztuk.

 

 A BME-GTK eredményei az elmúlt évek OTDK Konferenciáin (dolgozat)

Szekció

2009 (OTDT) - GTK

2011 (OTDT) - GTK

2013 (OTDT) - GTK

R

I.

II.

III.

K

R

I.

II.

III.

K

R

I.

II.

III.

K

Humán Tudományi

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közgazdasági

19

5

2

1

4

22

2

1

4

4

30

5

5

2

6

Műszaki

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

Művészeti

-

-

-

-

-

3

-

-

1

-

2

-

1

-

-

Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi

-

-

-

-

-

5

-

1

2

2

-

-

-

-

-

Tanulás- és Tanításmódszertani-Tudástechnológiai (Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai)

-

-

-

-

-

3

-

-

-

2

4

-

1

-

1

Társadalomtudományi

4

-

-

2

1

3

-

-

-

-

3

-

-

2

1

Testnevelés- és Sporttudományi

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

1

-

1

-

-

Összesen:

23

5

2

3

5

39

3

2

7

8

41

5

8

4

8