Regisztráció és bejelentkezés

Gyakori kérdések

frissítve: 2021. 09. 25.


Technikai kérdések

Hogyan tudom magamat vagy másokat szerzőként hozzáadni a dolgozathoz, ha nem jelenik meg a szak a listában?

A szerző hozzáadása részben a szak lista fölött az alapképzés alapból ki van választva. Amennyiben alapképzéses hallgatóról van szó, akkor ezt a listát nyissa meg és válassza ki újból az alapképzést. Ekkor már meg kell, hogy jelenjen a szak is a listában.


Több szerzője van a dolgozatnak és a másik szerzőt neve nem jelenik meg a listában, amikor elkezdem beírni a nevét. Mit tegyek?

A dolgozatot mindig a felelős szerző regisztrálja és ő adja hozzá a többi szerzőt. A többi szerzőnek is be kell regisztálnia a rendszerbe. A többi szerző csak akkor jelenik meg a hozzáadásnál, ha megadta a saját fiókjában a Neptun kódját. A dolgozatot, minden esetben csak egy hallgató regisztrálja be!


Nem tudom hozzáadni a konzulensemet, mert nem találom a listában. Mit tegyek?

A konzulensnek is regisztálnia kell a rendszerben, illetve ha regisztrált, akkor meg kell adnia a Neptun-kódját is a fiókjában (külsős konzulens esetében természetesen ez nem szükséges). Mindezeken túl az email címét hitelesíteni is kell. Csak ilyen fiókkal rendelkező konzulenst lehet hozzáadni a dolgozathoz, így ha nem találják az oktatót a listában, akkor egyeztessenek vele, hogy biztosan megtörténtek-e ezek a lépések.


Nem enged tovább a regisztráció az első lépésből. Mit tegyek?

Ez a probléma általában akkor fordul elő, ha valamilyen reklámblokkoló van a böngészőben. Ekkor használjon másik böngészőt vagy kapcsolja ki a blokkoló szoftvert a regisztráció idejére.


Általános kérdések

Kik vehetnek részt a Konferencián?

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács állásfoglalása alapján az intézményi TDK konferencián osztatlan, alap- vagy mesterképzésben tanuló hallgatók vehetnek részt a képzésük abszolutóriumának megszerzése előtt, aktív hallgatói státusszal. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon azonban - bizonyos megkötésekkel - szakképzésben (felsőoktatási/szakirányú) résztvevő hallgatók is nevezhetnek.

 

Melyek a jelentősebb feladatok, határidők a konferencia kapcsán?

A GTK TDK Konferencia altalános menetéről tájékoztatást a TDK Konferencia menete weboldalon talál. A konferenciára csak a TDK portálon regisztrált hallgató jelentkezhet. Segítséget a regisztrációhoz és a jelentkezéshez a Letöltések menüpontban találhat. A jelentkezési időszakban meg kell kezdeni a nevezés adatainak megadását, a magyar és angol nyelvű összefoglaló feltöltését. A jelentkezés során a "Véglegesítés" oldalon a Hallgatói nyilatkozat elfogadásával lehet regisztrálni a konferenciára! Az itt megadott adatok (dolgozatcím, összefoglalók) a dolgozat leadási határidőig, ill. a dolgozat feltöltéséig módosíthatóak. A dolgozat, ill. az összefoglalók elkészítésekor figyelembe kell venni a formai követelményeket. A konferenciára az illetékes bizottság által meghatározott időkeretű prezentációval kell készülni. (Előzetes egyeztetés után MS PowerPoint mellett Prezi.com is használható.) Az ünnepélyes eredményhirdetésre a konferencia estéjén kerül sor.

Az aktuális határidők Ütemtervnél találhatóak.

 

Milyen megkötések vonatkoznak a konzulensekre, szerzőtársakra?

A GTK TDK Konferenciára csak műegyetemi konzulenssel adható be dolgozat. (Minden esetben keresni kell egy oktatót, aki nevét is adva a dolgozathoz segíti a felkészülést.) A konzulensek, ill. a dolgozatot jegyző hallgatók száma optimális esetben maximum 3-3 fő. (Ettől indokolt esetben természetesen el lehet térni, de a webes regisztráció sem támogatja ezt.) Több szerző esetén a dolgozatot a "felelős szerzőnek" kell regisztrálnia, ill. neki kell megadnia a társszerzők adatait is.

 

Hogyan kell elkészíteni az összefoglalókat?

A dolgozatok összefoglalójában a dolgozat tömörítvényét kell megjeleníteni. Kérjük, hogy a dolgozat címét, szerzőjét (szerzőket) és a konzulensét (konzulenseket) a tömörítvény szövegében NE adja meg, mert azok automatikusan megjelennek! A tömörítvény hosszának 1000-2500 karakter között kell lennie (szóközökkel és sortörésekkel együtt). Az egyes bekezdések a sor elején kezdődjenek, semmilyen formázást ne használjon! Az összefoglaló tartalmi követelménye, hogy térjen ki a kutatás alapkérdésére, a célkitűzésekre, az alkalmazott módszertanra, valamint a legfontosabb megállapításokra, következtetésekre. Irodalomjegyzéket csak indokolt esetben adjon meg. Kérjük, törekedjen arra, hogy a feltöltött információ mind tartalomban, mind esztétikai megjelenés tekintetében megfelelő legyen! (A nem megfelelő tömörítvények törlésre kerülnek.)

Angol nyelvű összefoglalót 2019-től kötelező feltölteni!

A Nyelvi Központ dolgozatainak esetében az "angol nyelvű" összefoglalóhoz azon a nyelven kell feltölteni a tömörítvényt, amely nyelven a dolgozat készül!

 

Milyen követelmények vonatkoznak a dolgozatra?

A lényeg a minőségen, és nem a mennyiségen, ill. formaiságon van! A TDK dolgozatnak az egyetemi képzésben nem tanultakra, a saját kutatás eredményére kell fókuszálnia. A nagyon rövid dolgozatok esetén sokszor hiányzik a megfelelő irodalomkutatás vagy a munka, ill. eredmények értékelhető leírása. A nagyon hosszú dolgozatok pedig rendszerint arról tanúskodnak, hogy a szerző nem képes a lényeget megfelelően kiemelni, vagy túl hosszú az általános szakirodalmi feldolgozás. A dolgozatok javasolt tartalmi, érdemi terjedelme általában 15-50 oldal. Azonban fontos figyelembe venni, hogy egyes OTDK szekciók esetében csak bizonyos terjedelmi korlátokkal és előírt formázással ellátva nevezhetőek később a dolgozatok.

Javasoljuk, ellenőrizze a formai követelményeket az OTDT OTDK felhívásának mellékletében: https://otdk.hu/hallgatoknak/szekcio-felhivasok

Fontos kiemelni, hogy a benyújtott TDK-dolgozat nem lehet korábban készített szakdolgozattal/diplomamunkával azonos tárgyú/tartalmú. Fordítva lehetséges, azaz a TDK-n bemutatott dolgozat kiegészíthető, továbbfejleszthető szakdolgozattá/diplomamunkává.

A dolgozatok elkészítésekor a Letöltések menüpontban található formai követelményeket kell figyelembe venni. A Nyelvi Központ dolgozataira vonatkozó speciális előírások itt találhatóak. Javasolt Pdf formátumban feltölteni a kész dolgozatokat a formázási hibák elkerülése érdekében.

 

Hogyan kell beadni a dolgozatokat?

A dolgozatot 1 példányban kinyomtatva, lehetőleg spirálozva kell leadni a konzulensnek. Ő fogja továbbítani a tanszéki TDK titkárnak, vagy egyenesen szekciója bizottságnak. (Javasoljuk, amennyiben konzulense másként nem kéri, gondoljon környezetünk védelmére, nyomtasson a lapok mindkét oldalára, valamint használjon „újrapapírt”!) Emellett a dolgozat beadási határidőig fel kell tölteni az elektronikus verziót a portálra!

 

Hogyan értékelik a dolgozatokat, a prezentációkat?

A feltöltött dolgozatot a konferencia előtt bíráló(k) értékeli(k) a bírálati lap alapján. A végső eredménybe a prezentáció értékelése is beszámít, melyet a szekció bizottsága határoz meg szintén bírálati lap alapján.

Ezek nyilvánosak, a Letöltések menüpontban megtalálhatóak. A minél sikeresebb részvétel érdekében érdemes ezeket tanulmányozni, hasznos szempontok találhatóak a témaválasztáshoz, a dolgozatíráshoz és prezentációra készüléshez. (Egyes szekciók saját bírálati lapokat használhatnak, erről a tanszéki TDK felelősök tudnak részletes tájékoztatást adni. A dolgozatokról és prezentációkról készült bírálati lapok nyilvánossága a szekció bizottságának döntésétől függ.)

 

Kik és mikor vehetnek részt OTDK-n?

A szekciók bizottsága a helyezést elért dolgozatok közül választja ki azokat, amelyeknek az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) való indulását támogatja. (Tehát nem biztos, hogy az első helyezett indulási jogot szerez.) Az OTDK kétévente kerül megrendezésre, melyről bővebb információ itt található: http://otdt.hu/ A nevezetteknek figyelnie kell a nevezési határidőket és feladatokat!