Regisztráció és bejelentkezés

Mi a menete a kari TDK konferencián való részvételnek?

Hogyan érdemes elkezdeni?

Indulásként a konferencián való részvételhez szüksége lesz egy műegyetemi oktatóra témavezetőnek, ill. egy Ön számára érdekes tudományterületre.

  - Amennyiben még nem tudja pontosan, milyen területtel foglalkozna, keressen egy szimpatikus oktatót, akivel együtt dolgozna (pl. projektfeladat konzulense), és kérje segítségét a pontos terület megfogalmazásában. Témaötleteket meríthet a korábbi évek dolgozataiból is: lista és összefoglalók Letöltés, Archívum

  - Ha van egy konkrét tématerület, amely érdekli, keresse fel bátran a hozzá kapcsolódó oktatót, és egyeztessen vele. (Ez természetesen lehet a projektfeladata tématerülete, ekkor értelem szerűen konzulensét keresse fel.)

 

Mi az ütemezése a konferenciát megelőző időszaknak?

A konferencián való részvétel feltétele a végzett munkát összefoglaló dolgozat elkészítése, beadása és egy szóbeli előadás megtartása. A munka így minden esetben előre megtervezett, szisztematikus (elméleti és/vagy gyakorlati) kutatással veszi kezdetét, mely tématerületenként eltérő időszükségletű. Ezért érdemes időben, szerencsés esetben még a tavaszi félévben elkezdeni az őszi félévben (novemberben) megrendezendő kari TDK konferenciára a felkészülést. (Egy teljes értékű kutatás lebonyolításához szükség lehet fél évre, tehát olykor már tavasszal el kell kezdeni a munkát!) Az őszi félév elején, tipikusan szeptemberben kerül meghirdetésre a konferencia, melynek jelentkezési határideje szeptember vége. A dolgozatok leadásának határideje október vége. A konferencia napja egyetemi döntés alapján kerül kijelölésre, általában november közepe körüli munkanap: délelőtt a különböző szekciókban kerül sor a prezentációk bemutatására, míg este (18:00-kor) az ünnepélyes eredményhirdetéssel zárul a nap. Aktuális dátumok: Ütemterv

 

 

 

Jelentkezés a konferenciára

Az őszi félév elején nyílik meg a lehetőség a konferenciára történő jelentkezésre. A jelentkezés felülete az egyetemi TDK portál, ahol alapvető adatok megadásával kell rögzíteni a dolgozat szerzőjét, konzulensét, a választott tématerületet. Jelentkezése a részvételi nyilatkozat elfogadásával aktiválódik. Továbbá meg kell adni a dolgozat címét, valamint a formai követelmények figyelembevételével elkészített magyar és angol nyelvű összefoglalót is. Utóbbi adatok a dolgozat feltöltéséig, ill. a dolgozatleadási határidőig módosíthatóak. A konferencián lehetőség szerint tudomány-, ill. tématerületenként külön szekcióba kerülnek a dolgozatok, mely beosztás alapját a jelentkezéskor megadott téma jelenti, de ettől a szervezők eltérő beosztást is kialakíthatnak.

 

Dolgozat elkészítése:

A dolgozatnak az egyetemi képzésben oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, egy műegyetemi konzulens által vezetett munkának kell lennie. A készítés során figyelembe kell venni a konferencia kapcsán általánosan megfogalmazott formai követelményeket (lásd Letöltések), ill. érdemes tekintettel lenni az OTDK releváns szekciójának előírásaira. A dolgozat felépítését első sorban a téma, a terület, ill. a kutatás sajátosságai határozzák meg, de hasznos lehet a bírálati szempontok (lásd Letöltések) áttanulmányozása is.

 

Dolgozat leadása, jelentkezés véglegesítése

A konferencián való részvétel feltétele az elvégzett kutatást összefoglaló dolgozat elkészítése, határidőn belüli beadása, valamint a regisztrációs adatok hiánytalan, formailag is helyes megadása. A dolgozatok leadásának és a jelentkezés végső módosításának határideje általában október vége. Fontos, hogy az adatok pontosan kerüljenek rögzítésre, mivel ezek alapján készül el a konferencia hivatalos, nyomtatott programfüzete. (A rendszerben tárolt adatok utolsó ellenőrzésre valamennyi résztvevő számára kiküldésre kerülnek november elején.) A dolgozatot 1 nyomtatott példányban a konzulensnek kell leadni, ill. határidőig fel kell tölteni a TDK portálra. (A portálra csak 1 dokumentum tölthető fel, a feltöltés NEM módosítható!)

 

Felkészülés a prezentációra

A dolgozatleadás határideje után a szekciók beosztása is véglegesítésre kerül. Az egyes szekciókban eltérő időkeretben kerülnek bemutatásra a dolgozatok, ill. eltérő technikai támogatást (pl.: MS PP, prezi.com, prezenter, saját laptop használata,…) kapnak a prezentációk. A szükséges információkról a résztvevők időben tájékoztatást kapnak. A prezentálás általános irányelvein túl érdemes a bírálati szempontokat is figyelembe venni. (lásd Letöltések) A kutatás, ill. a dolgozat prezentálásakor érdemes a saját munka bemutatására fektetni a hangsúlyt! A szekció bizottsága a konferenciát megelőző napon a prezentációt bekérheti, továbbá a bizottság hatásköre dönteni a dolgozatok bírálatainak nyilvánosságra hozatalának időpontjáról.

 

Részvétel a konferencián

A konferencia napja az egyetemen oktatási szünet. Érdemes a meghirdetett kezdési időpont előtt a helyszínre érkezni a megfelelő felkészüléshez, a technika kipróbálásához. A szekciók bizottsága dönt a prezentációk sorrendjéről, a kapcsolódó kérdések megvitatásának módjáról. A szekció előadóinak ajánlott és elvárt, hogy végighallgassák az összes prezentációt. A résztvevőkön túl oktatók, hallgatók és érdeklődők is részt vehetnek az előadásokon. A szekciókban hagyományosan ásványvíz és aprósütemény segíti a koncentrációt. A bizottság a szekció zárásakor röviden értékelheti az elhangzott prezentációkat, de eredményt nem hirdethet!

A konferencia zárása az ünnepélyes eredményhirdetés a nap végén, ahol a díjazottak oklevelet vehetnek át.


További részletes információkat a Gyakori kérdések oldalon talál.


Hol lehet további segítséget kérni, tájékozódni?

- közvetlenül az oktatótól, leendő konzulenstől;

- Tanszéki TDK felelősöktől;

- kari TDK titkártól.