Regisztráció és bejelentkezés

Folyamatmenedzsment módszerek alkalmazási lehetőségei felsőoktatási folyamat kapcsán

A dolgozatomban a Menedzsment és Vállalatgazdaságtan tanszék által gesztorált Projektfeladat I. tárgyak teljesítési folyamatát vizsgálom meg.

A dolgozatom fő célja az, hogy megalkossak egy olyan ábrát, mellyel a hallgatók számára egyszerűbb, átláthatóbb lesz a tárgy teljesítésének folyamata. A vizsgált tárgy kiválasztásánál több szempontot is figyelembe vettem. Ezek közül az első, hogy tanulmányok során talán az egyik legjelentősebb tárgy, melyhez hasonlóval a hallgatók előtte nem találkoztak, így a szokásostól eltérő követelményrendszer értelmezése nehézkes lehet számukra. A második szempont az, hogy a folyamat sok részvevőt érint oktatói és hallgatói oldalról is. Az adatgyűjtés során mind oktatói, mind hallgatói forrásokat felhasználva összegyűjtöttem a tárgyteljesítéshez kapcsolódó lépeseket, majd egy folyamatábrában összefoglaltam azokat. Ezen felül megvizsgáltam azt is, hogy melyek a lehetnek a folyamat kritikus pontjai.

Végül az elkészült folyamatábrát a hallgatók véleménye alapján értékeltem, és levontam a szükséges következtetéseket.

szerző

  • Kiss Gabriella
    Műszaki menedzser alapszak BSc
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Bedzsula Bálint
    egyetemi tanársegéd, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

III. helyezett