Regisztráció és bejelentkezés

Coworking itthon? Javaslat a coworking irodák marketing stratégiájára

A dolgozatom témája a coworking jelenség bemutatása hazánkban. A témaválasztás mögötti motivációt a napjainkban aktuális közösségi, azaz "share nézetek" adták. Melyek során a közösségi irodák működésével foglalkozom részletesebben, így dolgozatom utolsó egységében ezen irodáknak marketing stratégiai javaslattételt adok. Miért pont a coworking irodák? Nos, ez valóban jó kérdés, talán azért, mert korábban lehetőségem volt megtapasztalni a hagyományos üzleti modellekre épülő szolgáltatásnyújtási folyamatokat, a coworking irodák adta egyszerű hozzáféréssel szemben. Ezen alapvető eltérés mentén a dolgozatom a következőképen épül fel. Az átláthatóság érdekében készítettem egy STEEP elemzést, hogy az általános jelenségektől eljussak az igazán fontos, befolyásoló trendek azonosításáig. Itt többek között szó esik az Y generációs hatásokról, az irodapiaci boom-ról, a fokozódó környezetvédelemről, a zöld és közösségi nézetek terjedéséről, növekvő állami szerepvállalásokról, IT. fejlődéséről stb. Annak érdekében, hogy tisztán elkülöníthető legyen az eltérő elveken működő modellek között a különbség, először bemutatom a hagyományos modellek sajátosságait. Majd szemelőt tartva a coworking trend jelenséget, ismertetem a coworking eredetét és egyediségét. A két modell ütköztetése után az általam választott Loffice coworking iroda példáján keresztül SWOT analízist készítek. A következtetések levonása és javaslattétel előtt, megkell vizsgálni a coworking irodák lehetséges stratégiai és taktikai lépéseit. Ehhez marketingkutatási tervet készítek, ahol első lépésként meghatározom a vezetői és kutatási kérdéseket. Majd ezek után primer és szekunder típusú adatgyűjtéssel folytatom a vizsgálódást. A szekunder, külső informálódás tekintetében rengeteg friss, témához kapcsolódó, online publikáció állt rendelkezésemre. Majd következik a primer típusú adatgyűjtés, ahol kvalitatív és kvantitatív módszereket is alkalmaztam. A kvalitatív kutatásnál a Loffice nyitottságának köszönhetően lehetőségem volt személyes találkozóra és interjúkészítésre is, a cég egyik társ alapítójával, Klementz Katával. Az interjú során nyert információkat a coworking elemzéséhez használtam fel. A share economy nézetek piacra mért hatását, és a működési modellek diverzivitását tekintve szerettem volna egy szakértő véleményét kikérni a dolgozatomban. Ezért mélyinterjú keretein belül kérdéseket tettem fel a Sharing Economy Szövetségi Elnökének, Pataki Gábornak. A kvantitatív kutatás esetében pedig három coworking irodánál a partner listájukat felhasználva, online kérdőíves felmérést végeztem. Ezek után teljessé vált az átvilágítás, így innentől kezdve biztos alapokon állhat a marketing stratégára tett javaslattétel. A kutatásból levont következtetések rengeteg információval szolgáltak a coworking irodák sajátosságaihoz illeszkedő marketing stratégia kialakításhoz. Zárásként tehát összegzem ez eddig elmondottakat, majd jövőbenéző marketing stratégiai javaslatot adok közösségi irodák versenyképességének a fenntartásához.

szerző

  • Balogh Dóra
    Marketing MSc
    mesterképzés (MA/MSc), levelező

konzulens

  • Kovács István
    mesteroktató, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

I. helyezett