Regisztráció és bejelentkezés

Korszerű vezetési filozófiák és eszközök megjelenése a hazai vállalkozásnál

Dolgozatomban a minőség 21. századi kihívásainak egyik legnagyobb problémájának megoldását vizsgálom: a változásokhoz való alkalmazkodás képességét.

Munkám során a Total Quality Management alapok és más menedzsment elvek kapcsolatát elemzem abból a szempontból, hogy ezek alkalmazása milyen válaszokat nyújt szervezet működését érintő gyors változásokra.

A változások felgyorsulásának következtében szükséges a problémák gyors felismerése és a megfelelő megoldás alkalmazása a lehető leggyorsabban, ugyanis a hagyományos hierarchikus szervezeti felépítés nem elég gyorsan reagál. A megfelelő felépítés és működés elméletét kívánom kifejteni, melynek célja a változások minél hamarabbi érzékelése, valamint a probléma megoldásának gyors és megfelelő folyamatának kivitelezése.

Dolgozatomban emellett tizenhárom magyar vállalati vezetőivel készítettem interjút, melyben kérdéseimmel a hazai vállalatok vezetés- és alkalmazkodásbéli problémáira kívántam rávilágítani. Elsőként a vezetők demográfiai adatait elemeztem és kérdeztem meg őket róla. Úgy véltem, hogy a dolgozat objektivitása és több szemszögűsége végett kritikus az, hogy minél heterogénabb legyen a kérdezett csoportom. Ezután a vezetőket kérdeztem kihívásaik terén. Kérdeztem őket az üzleti környezetben történő változásokról, a dolgozók bevonásáról, motivációs szintjéről, elkötelezettségéről, de rátértem arra is, értékeljék a különböző motivációs eszközöket hatásosságuk terén, valamint megkérdeztem őket, szervezetüknél mi a jutalmazás kritériuma és mi lenne a megfelelő kritérium. Utolsó kérdéskötegem a vállalatok érintettjeire vonatkoztak.

Végül pedig az elmélet felhasználásával ajánlást kívánok tenni a magyar vállalkozások számára.

szerző

  • Sedlák Richárd
    Gazdálkodási és menedzsment alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Topár József
    c.egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

II. helyezett