Regisztráció és bejelentkezés

Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan: Környezettudatos stratégia implementálásának lehetőségei az ESTIEM esetében

A környezeti fenntarthatóság csupán egyike annak a számos globális kihívásnak, melyek hatására fokozódnak a vállalatokkal szemben támasztott elvárások. Míg korábban a környezet védelme csak a vállalatok napi szintű cselekedeteiben jelent meg az azt kötelezővé tevő rendeletek miatt, manapság az erre irányuló tettek szükségszerűen stratégiájuk részét kell, hogy képezzék. Bár a környezettudatos stratégiai menedzsment egy új, kialakulóban lévő terület, ugyanakkor jelentősége szignifikánsan növekszik, sajátosságai pedig a vállalatokon túl több nonprofit szervezet életében is fellelhetők. A környezet, s ezzel a társadalom javát szolgáló, fenntartható szempontok figyelembevételével történő működés mellett kötelezte el magát a javarészt európai műszaki menedzser hallgatókat tömörítő nonprofit diákszervezet, az ESTIEM is, azonban ahhoz, hogy az elköteleződés konkrét tettekben realizálódjon, szükség van az irányadó környezettudatos stratégia kidolgozására. Mindebben – szervezeti tagságomból kifolyólag – szeretném az ESTIEM-et segíteni, többek között a szervezeti működés fejlesztését célzó környezettudatos stratégiai javaslatok megfogalmazása által.

Dolgozatom célja a környezettudatosságot illető intézkedések és attitűdök kérdőíves kutatás általi feltárása az ESTIEM-ben, valamint ennek függvényében a környezeti fenntarthatósághoz kapcsolódó stratégiai javaslatok megfogalmazása, különösen az alkalmazott belső kommunikációra vonatkozóan.

A téma kifejtése során szekunder információkra alapozva bemutatom a stratégia kialakításának folyamatát és a szervezetek környezetét elemző módszereket, valamint a nonprofit-és kommunikációs stratégiákat, továbbá a fenntarthatósággal és a vállalati felelősségvállalással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat részletezem. Mindezeken túl az olvasók megismerhetik az ESTIEM szerepét és küldetését, illetve a felépítésén és szervezeti tulajdonságain túl a társadalmi-és környezeti felelősségvállalásra szakosodott Bizottság, a SERC (Social and Environmental Responsibility Committee) munkásságát. Ezt követően kerül sor a nemzetközi tagság körében készített interjúk és kérdőíves felmérés elemzésére, különös tekintettel a menedzsment és a tagok állásfoglalására a környezettudatos intézkedésekkel kapcsolatban, végül pedig a szervezeti működés környezeti fenntarthatóságára vonatkozó fejlesztéséhez kapcsolódó javaslatok megfogalmazására.

szerző

  • Horváth Rebeka Dorina
    Nemzetközi gazdálkodás alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dóra Tímea Beatrice
    egyetemi tanársegéd, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

III. helyezett