Regisztráció és bejelentkezés

Felhős napok az információtechnológiában, avagy a cloud computing hatása a szervezetekre

Napjainkban az információtechnológia körülvesz minket, mindennapjaink részévé vált. Éppúgy igaz ez egyéni szinten, mint vállalatok szintjén. Carr 2003-ban nagy port kavart cikkében amellett érvel, hogy az információtechnológia elérte azt az elterjedtségi szintet, hogy már nem kezelhető a kompetitív előny potenciális forrásaként.

Paradigma váltás, új üzleti modell, új technológiai megoldás...A felhő technológia kapcsán e jelzők merülnek fel leggyakrabban, de jelentheti-e a felhő technológia a versenyelőny forrását ma? A kérdés megválaszolása tekinthető dolgozatom elsődleges céljának.

A dolgozat első részében azt vizsgálom meg, hogy az IT, mint funkció milyen szerepet tölt be ma a vállalatoknál, s mely technológiák alkalmazása esetén erősíthetné cégen belüli szerepét. Kitérek a biztonsági kérdések, az üzleti intelligencia alkalmazására valamint a funkciót irányító, informatikai igazgató szerepköreire is. Célom e fejezetekben rávilágítani arra, hogy e technológiák, vezetők miként segíthetik a vállalatot versenyelőnyhöz.

A felhő technológia és ennek általános bemutatása képezi a munkám második részét. Bemutatom a különböző csoportosításokat, megvalósítás mellett szóló érveket és ellenérveket valamint kitérek a más funkciókra gyakorolt hatására. A vizsgálataim során támaszkodok szakirodalmi forrásokra, interjúkra valamint esettanulmányokra is.

szerző

 • Cene Béla
  vezetés és szervezés
  mesterszak

konzulensek

 • Krajcsák Zoltán
  egyetemi tanársegéd, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék
 • Szekrényes Zoltán
  Vezető tanácsadó, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

helyezés

Jutalom