Regisztráció és bejelentkezés

Az autóipari piacban rejlő lehetőségek elemzése egy japán vállalkozás szemszögéből

Az elmúlt években fordult figyelmem az autóipar és annak beszállítói körére vonatkozó minőségmenedzsment rendszerek felé. Kutatásaim alapját képezi ez a téma.

A dolgozat során áttekintem azt a folyamatot, hogyan gyűrűzött be a világválság Magyarországra és ez milyen következményekkel járt. Illetve bemutatom azt is, hogy miért látta és látja még napjainkban is a magyar kormány a kiutat az autóiparban, és annak eredményességében.

Először megvizsgálom a régió egészét. A felhasznált szakirodalom elemzése alapján arra a megállapításra jutottam, hogy Kelet-Közép-Európa exportorientált termelőhelye a transznacionális vállalatoknak és legerősebb kapcsolata Németországhoz fűzi. Bár rengeteget fejlődött ez a térség az utóbbi évtizedben, továbbra sem tekinthető autóipari körzetnek nemzetközi szinten. Ezt követően ez eddigi eredményekből kiemelem Magyarországot és adottságait, majd elemzem ezeket és előrejelzéseket teszek a jövőre nézve.

Ezután megjelenítem, milyen különbségek vannak a japán és az európai mentalitás és munkakultúra között, és hogy ezek hogyan jelennek meg az autóiparban, hogyan hatnak a minőségmenedzsmentre ebben az iparágban. Kiemelek és bemutatok egy japán céget, a TS TECH-et - melynek egy magyar leányvállalata szeptemberben gyártotta le első mintáit - majd itt egy TS 16949-es tanúsítvány megszerzési folyamatának bemutatásával bizonyítom az előbb említett két felfogás különbségét. Először definiálom magát a TS 16949-et, utána pedig leírom, hogyan milyen nehézségek akadhatnak a tanúsítvány elveinek és követelményeinek integrálása során.

szerző

  • Surman Vivien
    műszaki menedzser
    mesterszak

konzulens

  • Dr. Topár József
    c.egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

III. helyezett