Regisztráció és bejelentkezés

Integrált projektkockázat elemzés

Dolgozatomban egy új kockázatmenedzsment módszert mutattam be. Ez az általam javasolt új kockázatmenedzsment módszer két régebbi, kockázatok menedzselésére már alkalmazott módszer együttes alkalmazásával lett kialakítva. A két módszer az analitikus hierarchia eljárás (AHP) és a kockázati térkép. Kutatásomban részletesen kitértem mindkét módszer működésének leírására is, kiemelve azokat az elemeket, amelyek az új módszer hatékonyabb kockázatmenedzselését eredményezik.

A két módszert felhasználva sikerült egy olyan projekt-kockázatmenedzsment módszert létrehozni, amely könnyen kibővíthető egy projektmenedzsment döntést

segítő rendszerré. Ezen kívül pedig eredményesen rávilágít az egyes kockázatokra és kockázatelemekre a projekt kockázatmenedzselését elősegítve. A módszer leginkább kockázatelemzés és kis részben kockázatazonosítás feladatot lát el, amelyeken felül a projektszintű kockázatok értékelése a projektek értékelési rendszerébe egyszerűen integrálható.

A dolgozatomban egy gyakorlati példán keresztül mutatom meg az új módszer működését. Egy szlovákiai magyar országos rendezvény két lehetséges változatát

hasonlítottam össze. Az általam vizsgált két alternatív projekt az egy hagyományos és egy újféle, másik stílusú határtalan fesztivál megrendezése. Ez két egymást kizáró

projekt, amelyből csak az egyik kerülhet megvalósításra. A kockázatmenedzsmenten belül a módszer a kockázatazonosítás illetve a

kockázatelemzésre egyaránt alkalmas. A kockázatokat három különböző szintre bontva kezeltem. Megkülönböztettem projekt szintű, rendszer szintű és tevékenységi

szintű kockázatokat. A munkám során rávilágítottam az AHP és a kockázati térkép segítségével, hogy melyik projekt tartalmaz több pozitív vagy kevesebb negatív

kockázatot ám az újítás leginkább a projekt szintű kockázat menedzselésében mutatkozik, ezért a gyakorlati illusztrációt csak erre a részre végeztem el.. Ábrázoltam, hogy a projekt kiválasztásánál a kockázati szempont hogyan csatolódhat bele a komplex döntési rendszerbe. Ezen kívül rámutatok a kockázati térkép

kockázatazonosítást és elemzését segítő szerepére.

Az módszer gyakorlatban való illusztrálásához az utóbbi két év szervezőivel készített interjúkat használtam forrásként. Ezen kívül felhasználtam a résztvevők szóbeli beszámolóit. Írott forrásként szolgáltak primer kutatásomban a járási gyűléseken írt beszámolók, illetve a Felvidék Ma és a Via Nova ICS hivatalos holnapján található információk.

szerző

  • Juhász Tibor
    gazdálkodási és menedzsment
    alapszak

konzulens

  • Dr. Sebestyén Zoltán
    egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

II. helyezett