Regisztráció és bejelentkezés

Életszerű-e az SCM? - Az ellátásilánc-menedzsment működésének vizsgálata egy multinacionális vállalat életében

TDK dolgozatom témája egy olyan probléma körbejárása, mellyel a mai világban a nagyvállalatok legtöbbjének szembe kell néznie. A piaci korlátok és a rengeteg versenytárs jelenléte miatt egy-egy cégnek a lehető legtöbb módot meg kell ragadnia arra, hogy a termékét a vásárlók szeme előtt tartsa. Ennek érdekében – főként a fogyasztási cikkek piacán – nem elég a hagyományos márkamenedzsment eszközeit használni. Manapság a különböző engedmények, hűségprogramok, azonnali ajándékok és promóciók fontossága is jelentősen növekszik, főleg olyan országokban, ahol nagyon magas az árérzékeny vásárlók aránya.

Abban az esetben viszont, ha promóciókat és különböző akciókat szervez egy cég, számolnia kell azzal, hogy a termék iránti kereslet ugrásszerűen megnő, így a termelésnek, illetve a tervezésnek is alkalmazkodnia kell ehhez. A vállalatok egy része ennek érdekében bevezette az ellátásilánc-menedzsmentet, aminek segítségével könnyebben mérheti fel az igényt, és így egyszerűbben és hatékonyabban menedzselheti a készleteit.

Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy ez az ellátásilánc-menedzsment egy multinacionális nagyvállalat esetében működik-e, és tényleg van-e pozitív hatása, illetve hogy mivel lehetne javítani a működésén.

Megvizsgálom a vállalat promócióelemzési mechanizmusát, hogy láthassam, egy-egy akcióval milyen mértékű igénynövekedést lehet elérni. A cég erre nagy hangsúlyt fektet, hogy kiderüljön, mit érdemes megvalósítani és milyen paraméterekkel. Ez nagy segítséget jelent majd. Áttekintem továbbá, hogy egy „aktivitás” megtervezése milyen lépésekben valósul meg, és a folyamatba milyen mértékben vonják be a logisztikát.

A kutatás részeként megfigyelem, mi lehet az oka az esetleges készlethiányoknak, illetve melyek a tervezés kritikus pontjai, amelyeken sok múlik, és nagy hibalehetőséget rejtenek magukban.

Mivel a vállalatnál dolgozom immár másfél éve, lehetőségem volt megismerni a folyamatok mögött húzódó elvárások egy részét is, így arról is véleményt tudok formálni, hogy a felső vezetés hogyan viszonyul a logisztikai kérdésekhez, mennyire támogatja az optimális működés megvalósulását.

Dolgozatom végén levonom a következtetéseket, kiemelem a jól működő folyamatokat, illetve megkísérelek javaslatot tenni arra, hogy hogyan lehetne javítani, fejleszteni a cégen belüli kommunikációt és így a folyamatok működését, amivel költségeket lehetne csökkenteni, és ezzel a vállalat optimális működéséhez közelíteni.

szerző

  • Csiszár Gábor
    nemzetközi gazdálkodás
    alapszak

konzulens

  • Györkös Rita
    PhD hallgató, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék