Regisztráció és bejelentkezés

Kézműves manufaktúrák helye és lehetőségeik hazánkban, különös tekintettel a csokoládé gyártására, forgalmazására

Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy van-e létjogosultsága a

kisvállalkozásoknak. Hogyan találják meg a helyüket a piacon és hogyan

maradnak fent a nagyvállalatok mellett? Érdemes-e kézműves termékeket

gyártani jóval magasabb áron, mint a nagy márkák készítményeit? Van-e erre

kereslet?

Ezt a kérdéskört kutatva gyűjtöm össze a nagyvállalatok és manufaktúrák

működésének, termékének és piacának hasonlóságait, különbségeit, hogy

megtudjam, hol a helyük a kisvállalkozásoknak a világcégek között.

Témaválasztásom általánosan hatalmas területet fogna át, így kutatásom

középpontjában a csokoládéipar áll. Manapság a kézműves csokoládégyártás

Magyarországon is reneszánszát éli, egyre több új vállalkozás jelenik meg ezen a

területen, és egyre nő az érdeklődés a különleges termékeik iránt.

A vállalkozókkal való beszélgetés során arra voltam kíváncsi, hogy miért

indították el vállalkozásukat és hogyan látják annak jövőjét. Az interjúk során

érintettük a gyártás, termékfejlesztés, marketing, a keresleti oldal kérdéseit.

Munkámhoz a következő módszereket használtam: statisztikai adatok és

szakirodalom tanulmányozása, személyes interjúk készítése, részvétel

kóstolókon és édesipari fesztiválokon. Emellett a fogyasztói oldalt is vizsgáltam

kérdőívekkel és általam rendezett kóstolóval.

Kutatásaim eredményeként elmondhatom, hogy a kisvállalkozásoknak is

megvan a helye az édességpiacon, mivel van egy olyan fogyasztói réteg, amely

a tömegtermékek helyett szívesebben keresi az egyedi ízeket a magas árak

ellenére is. Ez a csoport részben ínyencekből áll, részben olyanokból, akik

különleges ajándéknak szánják a csokoládét.

Az általam vizsgált kisvállalkozók széles rétegből kerültek ki. Volt köztük

cukrász, borász, közgazdász és marketing szakember is. Tapasztalataim alapján

elmondhatom, hogy a komoly szakmai ismeretek és hozzáértés a legfontosabb a

vállalatok fennmaradásához.

szerző

  • Kiss Anna Fruzsina
    műszaki menedzser
    alapszak

konzulens

  • Dr. Virányi Péter
    c. egyetemi docens, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

helyezés

III. helyezett