Regisztráció és bejelentkezés

Az olajipar jövője

Dolgozatomban bemutatom napjaink olajiparának helyzetét, külön foglalkozva az kutatás-kitermelés (upstream) szektorral, és a kőolajfeldolgozás-kereskedelem (downstream) szektorral. Véleményem szerint ez egy fontos kérdés, hiszen nem csupán a készletek kimerülésének réme, hanem a fenntartható fejlődésre törekvés is megkérdőjelezi az iparág jövőjét. Munkám során először egy PEST-elemzés segítségével vizsgálom az olajipar üzleti környezetét, majd kitérek a lehetséges trendekre, a jövőbeli kockázatokra és a technológiai fejlődés által megnyíló lehetőségekre is. Dolgozatomat az olajipari vállalatok szemszögéből igyekszem megközelíteni, a lehetséges vállalati stratégiákat elemezve, melyek képesek a jövő kihívásait megoldani, egyben társadalmilag is elfogadható alternatívát jelentenek, mely egyensúlyt teremt a vállalati célkitűzések, a környezet és az erőforrások között. Célom bebízonyítani, hogy ez az egyensúly nem jöhet létre pusztán a környezetvédelmi előírások szigorításával, és egyéb tiltó intézkedésekkel, inkább vonzó alternatívákat kell nyújtani az olajipari befektetések mellőzésére.

szerző

  • Pimper Péter József
    nemzetközi gazdálkodás
    alapszak

konzulens

  • Dr. Marcsa Attila
    mesteroktató, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést