Regisztráció és bejelentkezés

A Müpa Budapest Kft. szervezetének bemutatása és változtatási kapacitásának vizsgálata

Dolgozatomban a Müpa (Művészetek Palotája) Budapest Nonprofit Kft. szervezeti felépítésének ismertetése, makro- és versenykörnyezetének bemutatása után, a szervezet változtatási kapacitását vizsgáltam. A vizsgálat során Buono és Kerber kérdőíves módszerét alkalmaztam, mely segítségével felmérhető, hogy a szervezet egy adott (akár még nem fennálló) probléma fellépése esetén, tud-e alkalmazkodni, illetve változni, reagálva a kihívásokra, nehézségekre.

A vizsgálat megkezdése előtt meg kellett határoznom, hogy mi számít innovációnak egy kulturális intézményben. Ennek az volt az oka, hogy a vizsgálat elvégzése közben arra a következtetésre jutottam, hogy a Müpa szervezetének változtatásai többnyire egy-egy újfajta, az alapító okiratoktól eltérő produkció létrehozatala közben, vagy az ügyvitel racionalizálása alatt történik meg. Ezeket azért volt fontos megállapítanom, mert így tudtam meghatározni a vizsgálatomban megkérdezhetők körét is.

A kérdőíves módszert, mely alapvetően iparvállalati környezetre lett kifejlesztve, átalakítottam a Müpa speciális környezetére úgy, hogy megfogalmazásai értelmezhetők legyenek az ott dolgozók számára, miközben a változtatási kapacitásra vonatkozó szakmai tartalma sértetlen marad. Az általam átdolgozott kérdőívet a Müpában különböző területeken vezető tisztséget betöltő menedzserekkel töltettem ki. Az eredmények vizsgálata során több meglepő érvényű következtetésre jutottam, az egyes részlegek vezetőinek eltérő gondolkodásmódját illetően, továbbá megállapítottam, hogy mely területekre kellene több figyelmet fordítania a Müpának, hogy tovább tudja emelni a jelenleg is színvonalas szakmai munka szintjét.

szerző

  • Barcsay Zsombor
    Műszaki menedzser alapszak BSc
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Pataki Béla
    egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

I. helyezett