Regisztráció és bejelentkezés

"Függöny fel!" A Budapesti Operettszínház sikertörténete

A mai fogyasztók élményekre vágynak, ez alapvetően befolyásolja elégedettségüket. A marketing egyik izgalmas kérdése, hogy miként lehet az élményt növeli olyan, már eleve élménytartalmat kínáló területeken, mint a kulturális szolgáltatások.

Dolgozatomban a hazai kulturális szolgáltatások egyik sikertörténetét elemzem. A Budapesti Operettszínház telt házairól híres. Naponta minimum egyszer, de dupla előadás alkalmával kétszer is rendszeresen megtölti a rendelkezésre álló 901 bársonnyal borított széket. S bár az ember azt hinné, hogy az operett egy divatjamúlt műfaj, a nézőtér tele van fiatalokkal. Mi a siker titka? Hogyan sikerült a fiatal generációt megszólítani? Milyen korszerű marketing eszközök alkalmazásával lehet az előadásokra becsalogatni a digitális eszközök vonzásában élő Y, sőt Z generációt is, és elérni, hogy a megszerzett élmény újrafogyasztásra sarkallja őket?

Munkámban ezekre az izgalmas kérdésekre keresem a válaszokat. A dolgozat elméleti hátterét a szolgáltatás- a nonprofit- és a kultúramarketing keresztmetszete adja. Az Operettszínház marketinggyakorlatának elemzését a színház látogatásokat befolyásoló környezeti hatások és fogyasztói magatartás jellemzők feltárásával alapozom meg. A sikertényezők feltáráshoz a szolgáltatásmarketing 7P modelljét használom, és ez alapján mutatok rá az elégedettséget és a fogyasztói élményt befolyásoló tényezőkre.

Következtetéseimet, javaslataimat a szekunder információk mellett primer kutatásra is alapozom, melyhez kvalitatív és kvantitatív kutatást is végeztem. A kvalitatív kutatás keretében mélyinterjút készítettem a színház főigazgatójával, Lőrinczy Györggyel. A fogyasztói magatartás elemzéséhez megvizsgáltam a Facebookon és a hivatalos honlapon megjelent tartalmakat, és a kvantitatív kutatás keretében online megkérdezést végeztem egyetemisták körében.

szerző

  • Lancz Esztella
    Nemzetközi gazdálkodás alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Petruska Ildikó
    egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

II. helyezett