Regisztráció és bejelentkezés

”Az egészségügy nem a kórházban kezdődik.” A marketing szerepe a prevenciós magatartás ösztönzésében.

Napjainkban az egészségügyön belüli eszközrendszer fejlettsége és a gyógyítás-megelőzés működési metódusainak komplexitása eljutott arra a szintre, hogy sok, akár halálos betegség megelőzhető, illetve kellő időben felismerve gyógyítható, vagy tünetei mérsékelt szintre redukálhatóak megfelelő kezelés alkalmazásával. Az emberek primer prevenciós tájékoztatása, az egészségtudatosság növelése, illetve a szekunder prevenciós szűrések fontosságának hangsúlyozása kiemelt szerepet kap, hiszen ezeken az utakon keresztül tudatosítható ”még időben” az egészségmegőrzés fontossága. Sajnos a prevenciós tevékenységekről sokan nem tudnak, vagy nem tulajdonítanak nekik jelentőséget,s nem kerülnek kezelés alá olyan betegségek, életmódbeli defektusok, amelyek megfelelő időben detektálva gyógyíthatóak lettek volna.

A dolgozat célja bemutatni, hogyan viszonyulnak a hazai egészségügy ”fogyasztói” a prevenciós tevékenységhez, szűréseken való részvételhez. Ráirányítja a figyelmet e kérdés fontosságára, és javaslatokat mutat be olyan marketingeszközök alkalmazására az egészségügyben, amelyekkel elérhető a korcsoportonkénti egészségtudatosság növelése, a szűréseken való gyakoribb részvétel.

Az elemzés szekunder és primer kutatásra épül. A szekunder kutatás eredményei alapján bemutatásra kerül a hazai prevenció területe, kitérve arra, hogy milyen tájékozódási lehetőségek, megelőzési tevékenységek, szűrések érhetőek el hazánkban az egészségügy ”fogyasztói” számára. Primer kvalitatív kutatásként, a dolgozat mélyinterjúk alapján vázolja a prevenció, és az azt felmérő területen dolgozó szakértők álláspontját és tapasztalatait a témával kapcsolatosan. Kvantitatív kutatásként egy online, hólabda módszer alapján lefuttatott kérdőív eredményeit tartalmazza, amellyel a célpopuláció egészségtudatosságának általános képét igyekszik felvázolni. Bemutatja mely korcsoportok, hogyan viszonyulnak az egészségügyhöz, jelenlegi életszakaszukban mennyire fontos szerepet tölt be az, hogy kellően odafigyeljenek épségükre, egészségükre.

A dolgozat végén javaslatok születnek a korábban is felvázolt prevenciós tevékenységek marketing szempontból való népszerűsítésére, szerepének nyomatékosítására. Ezen marketing eszközök segíthetnek tudatosítani az emberekben, hogy az egészségügy középpontjában maga a páciens áll, akinek potenciális közreműködésével, és az egészségügy fejlettsége és eszközei által, egy megfelelően működő prevenciós kapcsolat alakulhat a ”fogyasztók” és az egészséges életmód között.

szerző

  • Dóra Tímea Beatrice
    Vezetés és szervezés MSc
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Petruska Ildikó
    egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

I. helyezett