Regisztráció és bejelentkezés

Online marketing és kommunikáció az autóiparban

Online marketing/ kommunikáció az autóiparban

Dolgozatom az online marketing/ kommunikáció témában íródott, Magyarország egyik húzóágazatát, az autóipart fókuszba állítva. Az internet elterjedése olyan technológiai újításokat eredményezett, melyek számos területen az üzleti modellek bővítését, átformálását tették szükségessé. Az autóiparban sem volt ez másképp. Magyarország autóipara a rendszerváltás utáni zöldmezős beruházásokkal vált elsődleges ipari szektorrá. Az európai és a magyar állami támogatások, a hazánkban történő munkaerő utánpótlás képzése és az alaptevékenységet kiszolgáló vállalatok folyamatos fejlődése segíti a közép-kelet európai piacon lévő stratégiai megerősödését és növekvő fejlődését. Napjainkban, Európában és Magyarországon is technológiai és társadalmi változások történnek, amelyek közvetetten befolyásolják, ezen szektor fejlődésének irányát. Az urbanizáció hatására növekedik a városok lélekszáma, ezzel kapcsolatosan az igények is a városias életforma szerint változnak. Az elöregedő társadalom közvetett következménye a munkaerő piaci kínálat összetételét és struktúráját is megváltoztatja. Előtérbe kerül az utánpótlás kérdése és a fogyasztói felvevőpiac igényeinek változása is. Mindezekkel összefüggésben van a 2008-as hitelválság hatása a fogyasztói felvevő piacra. Konklúzióként megállapítható, hogy a természeti környezet és a társadalmi változások a technológiai újítások irányát mutatják meg (ezek a makrotényezők egymásra is hatást gyakorolnak), a politikai és gazdasági tényezők pedig a növekedésnek a mértékét befolyásolják. A továbbiakban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy az autóipari keresletet biztosító fogyasztók igényei hogyan alakulnak Magyarországon. Nálunk is láthatóak ezek a trendek, amik világszinten kezdenek előtérbe kerülni? Ennek megválaszolására kvalitatív és kvantitatív kutatást végeztem az autóipari fogyasztók magatartásának vizsgálatára. Vállalati oldalról, a Chevrolet márka volt területi igazgatójával készítettem mélyinterjút. A beszélgetés során megerősítette azokat a felvetéseimet, hogy a fogyasztók az internet elterjedése következtében más informálódási és vásárlási szokásokat kezdenek elsajátítani. A kommunikáció és az értékesítés mellett a termékek funkcióikban és kialakításukban is az új trendeknek próbálnak megfelelni. A praktikusság, gazdaságosság és megbízhatóság mellett egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek majd az utazási komfortot elősegítő funkciókra és az egyre nagyobb potenciállal rendelkező smart eszközökre. A kvalitatív kutatásaim során 2 csoportot céloztam meg, az egyik a jelenlegi, a másik a jövőbeni potenciál volt. Motivációik, attitűdjeik,vásárlási és informálódási szokásaik néhány hasonlóság megléte mellett nagy különbségeket mutattak. Hasonlóság az autókhoz való viszonyulásban és a már elvárt termékfunkciókban jelentek meg. Különbség többek között a kor által magyarázható motivációikban és a médiahasználati szokásiakban jelentkeztek. A jövőbeli potenciál számára az interaktivitás, személyre szabhatóság, a design és a teljesítmény volt elsődleges cél. A smart funkciók iránt érdeklődőek, mint ahogy az elektromos autók iránt is. Kommunikációban különbség a jelenlegi potenciállal szemben az, hogy az online platformokról informálódnak, szórakoznak, tartják fent a kapcsolatot ismerőseikkel. A jelenlegi potenciál életében is egyre több szerepet kap az internet, viszont a hagyományos eszközökre jobban fogékonyak. Kommunikáció tartalma szempontjából a jövőbeli potenciál számára a kreatív, egyszerű és interaktív online és offline megoldások a preferáltak, míg a jelenlegi potenciál zöme a hagyományos offline hirdetésekre jobban reagál. A kvantitatív kutatásaim is ezeket igazolták, kiegészítve azzal, hogy az internetes kereskedelem térnyerése következtében az árérzékeny szegmens a használt autók piacának eladásait erősítik. Így már nem csak az informálódás és a figyelemfelkeltés, de az értékesítés is lehetséges és egyre nagyobb bizalommal választják ezt a vásárlási formát.

Az online marketing egyre nagyobb szerepet fog kapni a vállalatok kommunikációs stratégiájában, mivel a Big Data elemzésével jobban tudják targetálni a kommunikációjukat, személyre szabott üzeneteket tudnak küldeni célpiacaiknak, ezáltal nagyobb a hatékonyság. A különböző online marketing eszközök, mint a social médiumok is nagyobb hangsúllyal fognak megjelenni, amivel a jövőbeli potenciált közvetetten el tudják érni. A figyelemfelkeltés, az informálódás, a vásárlási szándék megalapozása és megerősítése, és nem utolsó sorban a márka imázs terjesztésére és a márkahűség kialakítására hatékony eszköz. Véleményem szerint a smart funkciós és a zöld jövőt biztosító elektronikus autók a jövő személygépjárműi, amiknek előnyeire az alap marketing tevékenységet egyre nagyobb részben kiegészítő online marketing fogja felhívni a figyelmet.

szerző

  • Kispál Zsolt
    Gazdálkodási és menedzsment alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Kovács István
    mesteroktató, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést