Regisztráció és bejelentkezés

A magyar franchise reneszánsz

Mit is jelent a franchise kifejezés?

Sokak fejében még mindig ott a kérdőjel. Napjainkban hiába tekinthető elterjedtnek ez a “különleges” kereskedelmi üzletág szakszó, mégsem ismerik pontos jelentését sem a vállalkozók, sem a fogyasztók.

Feltételezhetően a McDonald's jut elsőként mindenkinek az eszébe, azonban mára egy magyar cég, vagy cégcsoport is átvehetné ezt a helyet.

A Tudományos Diákköri dolgozatom keretében a franchise-t, mint rendszert mutatom be átadói és átvevői oldalról, valamint elemzem szerepét és jelentőségét az értékesítési stratégia kialakításában.

Dolgozatom első részében ismertetem a franchise fogalmát és filozófiáját, továbbá bemutatom üzleti elveit, felépítését és működését. Mindezeket különféle példákkal szemléltetem.

Elmondható, hogy hazánkban nagyon sok magyar tulajdonú vagy magyar ügyvezetésű franchise cég bizonyítja rátermettségét, sikert sikerre halmozva.

Dolgozatomban megvizsgálom, hogy miben rejlik ezen vállalkozásoknak az erőssége és gyengesége a jelentős külföldi alapítású piaci szereplőkhöz képest.

A fenti kérdés megértése végett a legfontosabb, a magyarországi helyzetet vázolása, és a magyarországi franchise-vállalkozás jelenének bemutatása.

Kutatásom kiterjed az ilyen jellegű franchise rendszerek jövőjének fejlesztési lehetőségeire is.

Dolgozatom egyik fő kérdéseként a következő fogalmazható meg: Az egyes cégek, miért franchise rendszerben indították el a vállalkozást, miért nem maradt saját tulajdonban az összes üzlet?

Több magyar franchise átadó/átvevő vállalkozás bemutatásával bizonyítom be, hogy Magyarország igenis jelentős franchise befolyással bír a világra. Kutatásomban főleg kvalitatív eszközökre támaszkodom: mélyinterjúkat készítek hazai franchise rendszer működtetőkkel.

Célom, úgy bemutatni a hazai franchise-vállalkozási rendszerét, mely érthetően és összefoglalóan vázolja annak előnyeit és hátrányait a magyarországi fejlődő helyzetben.

szerző

  • Sági Szilvia
    műszaki menedzser
    mesterszak

konzulens

  • Kovács István
    mesteroktató, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést