Regisztráció és bejelentkezés

A magyar húsipar versenyképessége az importáruk tekintetében és az ehhez kapcsolódó fogyasztói magatartás

Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása és az ezzel lehetővé vált termék és tőke szabad áramlása komoly nehézségeket okozott többek között a magyar húsiparban is. A hazai termelők erős versenyhelyzetbe csöppentek és aki nem képes alkalmazkodni vagy megoldást találni a megváltozott körülmények kezelésére, az előbb-utóbb kénytelen lesz elhagyni a piacot. A kérdés az, hogy min kell változtatni, milyen megoldások segíthetik a magyar termelőket, hogy versenyelőnyüket megtarthassák vagy visszaszerezhessék. Dolgozatom célja, hogy alapos ágazati elemzéssel és a fogyasztói jellemzőkön keresztül megvilágítsam a mai magyar húspiac legfontosabb jellegzetességeit, nehézségeit és érzékeny pontjait, valamint az ezekhez kapcsolódó okokat, amelyek ismeretében versenyelőnyhöz vezető felismerésekhez juthat az olvasó.

Szekunder kutatást végezve az iparágban, bemutatom annak jelenlegi állapotát és az elmúlt évek változásait, valamint a rá ható legfőbb tényezőket. Ehhez a primer kutatásom által megszerzett kvalitatív anyagokat is felhasználom, melyek a termelői oldal szakértőivel készített mélyinterjúkat takarják. A kvantitatív módszerrel beszerzett (attitűdkutatás), fogyasztók által kitöltött kérdőív eredményei is kiértékelésre kerülnek, mely megvilágításba helyezi a velük kapcsolatos tévhiteket. Ehhez kapcsolom a terepmunka és személyes megfigyelésem tapasztalatait is. Ezután próbát teszek megoldási javaslatok tételére, melyek a kutatásom és az összefüggések feltárása után adódnak.

A dolgozat konklúziója, hogy a fogyasztók árérzékenysége az elmúlt években jelentősen megnőtt, ami a jelenlegi húsipari lehetőségek és technológiák miatt hátrányt okoz a magyar termelőknek és gyártóknak. Azonban a minőség és a hagyomány, a magyar eredet előnye nem elhanyagolható jelenség. Annak oka, hogy ez nem tükröződik megfelelően a vásárlási döntésekben, az hogy nincs tudatosítva a fogyasztókban, hogy mely termékek a ténylegesen magyar eredetűek, valamint az sem ritka, hogy a versenytársak különböző módszerekkel elérik, hogy őket is hazainak tekintsék. Mindent egybevéve a magyar húsipari technológiákat korszerűsíteni kell, az ÁFA csökkentés is meghatározó szerepet játszana, a fogyasztókat tudatos vásárlóvá kell tenni a megfelelő eszközökkel és törekedni a bizalmuk megtartására.

szerző

  • Szokol Mónika
    gazdálkodási és menedzsment
    alapszak

konzulens

  • Kovács István
    mesteroktató, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

Jutalom