Regisztráció és bejelentkezés

Új piaci szereplők - új stratégiák? - A hazai mobil távközlési piac várható átalakulása a 2012. évi változások tükrében

Magyarországon a mobil távközlési szolgáltatás első kilenc évét (1990-1999) követően egészen a 2012. évig a hazai mobiltelefon-használók ugyanannak a három szolgáltatónak (T-mobile, Telenor, Vodafone) a kínálata között választhattak. 2011 őszétől azonban több változás is elkezdődött, szinte egyszerre, ami a piaci szereplők számának megduplázódását vetítette előre – új belépőnek jelentkezett a Tesco Mobile, egy állami konzorcium, és Blue Mobile néven a Lidl Magyarország.

Ráadásul a piac korábbi szereplőinek az új belépőkön túl meg kellett birkózniuk az újonnan kivetett telekommunikációs adóval is. Mindkét feltétel olyan változásokat hozott magával, amelyek előtérbe helyezték a versenyképesség egyes kérdéseit és felvetették a korábbi stratégiák felülvizsgálatának szükségességét. Kutatásom célja volt, hogy feltárjam azokat az elemeket, amelyek terén főleg az ügyfélmegtartással illetve elhódítással kapcsolatos változások a stratégiában megjelenhetnek.

Szekunder források elemzésére támaszkodva mutatja be a dolgozat a piacot ért változások hatásait, a piaci szereplők helyzetét és a stratégiák terén megfigyelhető első reakciókat, valamint határozza meg azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják az ügyfél-elégedettséget. Ezen túlmenően primer kutatást végeztem mobiltelefon használat és ügyfél-elégedettség témájában egyetemi hallgatók körében, akik jelentős használók, tudatosan döntenek a szolgáltató választásról, nyitottak az újdonságokra és gyorsan reagálnak a változásokra.

Az online kérdőíves felmérés három szolgáltatáscsoportban (telefonálás, SMS-küldés, mobilinternet használat) vizsgálta a fogyasztók használati szokásait, ár- és minőségérzékelését, problémáit, és rákérdezett az új szolgáltatók megjelenésével kapcsolatos elvárásaikra. Az eredmények nagyobb részt visszaigazolták a szekunder források alapján a kutatási koncepcióban megfogalmazott feltételezéseket, és hasznos információval szolgálhatnak mind a régi, mind az új szolgáltatóknak a fiatalok márkahűségének mozgatórugóiról.

szerző

  • Méri Dániel
    nemzetközi gazdálkodás
    alapszak

konzulens

  • Dr. Vágási Mária
    egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék